Legionowo: KRRiT chce odebrać koncesję Radiu Hobby

Fot. arch. Legio24

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji kilka dni temu podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o cofnięcie koncesji legionowskiemu Radiu Hobby. Zdaniem regulatora rynku medialnego, radio rażąco naruszyło Ustawę o Radiofonii i Telewizji.

Zarzuty wobec legionowskiego nadawcy wynikają z faktu emitowania przez niego codziennej audycji Radia Sputnik, będącej tubą propagandową rosyjskiego reżimu. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zwróciła uwagę na fakt, że nadawca radia nie zestawia tego programu, ani nie ma wpływu na jego treść. Jest to niezgodne z obowiązującym prawem i zostało uznane przez członków Rady za rażące naruszenie zapisów i warunków udzielonej koncesji, która jest prawem niezbywalnym i nie może być przedmiotem transakcji handlowych. Członkowie Rady uznali, że część tej koncesji została Rosjanom po prostu sprzedana.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podejmując środową (1.07) uchwałę w sprawie wszczęcia postępowania o odebranie koncesji powołała się na art. 38, ust. 1 i 2 Ustawy o Radiofonii i Telewizji, który mówi że koncesję odbiera się w wyniku rażącego naruszenia przez nadawcę warunków określonych w ustawie lub udzielonej koncesji.

Jednocześnie, na tym samym posiedzeniu KRRiT zakończyła – pozytywnie dla nadawcy – inne postępowanie o cofnięcie koncesji. W lutym 2011 roku regulator chciał zabrać Radiu Hobby koncesję za brak wpłaty opłaty koncesyjnej oraz brak realizacji postanowień programowych koncesji.

  • Komunikat KRRiT ws. Radia Hobby – kliknij TUTAJ.

Zmiany własnościowe i w zarządzie

W ostatnich miesiącach doszło do zmian własnościowych w spółce Hobby,  która jest właścicielem koncesji radiowej. Dotychczasowi udziałowcy, posiadający po 50% udziałów w spółce, Piotr Fogler i Dominik Kubalski zbyli je na rzecz Fundacji Emanio Arcus, powiązanej z rodziną Kubalskich – podał specjalistyczny serwis press.pl .

Piotr Fogler przestał też być prezesem spółki Hobby, a na stanowisku zastąpił go Tomasz Brzeziński.

/red/

1 raz komentowano artykuł "Legionowo: KRRiT chce odebrać koncesję Radiu Hobby"

  1. polecam ..zamiast retransmisji radia Moskwa …jakieś radio Ukraińskie …tam dopiero nadają “kochający Lachów “…„”Naj czort tu prijde, szczoby tylko ne proklati Lachy”…a pisał -z poematu Tarasa Szewczenki „Hajdamacy”: „Dajcie Lacha, dajcie Żyda. Ciągle mi mało. Dajcie Lacha, dajcie krwi. Niech krwawią łajdacy. Morze krwi to mało.” i będzie POprawnie POlitycznie i nikt nie PISnie…że agenci Moskwy…

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *