Legionowo: Deklaracje śmieciowe do 20 czerwca

Każdy, kto segregował w Legionowie odpady, płacił niższą stawkę za odbiór śmieci. Tak będzie również po 1 lipca, ale trzeba złożyć obowiązkową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, by naliczona została niższa stawka – 10 zł od osoby. W przeciwnym wypadku wyniesie ona 20 zł od osoby miesięcznie.

fot. sxc.hu

Rewolucji śmieciowej w Legionowie wprawdzie nie będzie, ale pojawią się niewielkie zmiany. Najważniejsza dotyczy właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, którzy będą musieli złożyć obowiązkowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku mieszkańców bloków SMLW, KZB i wspólnot mieszkaniowych zrobią to za nich zarządcy nieruchomości. Każdy z nich ma obowiązek złożenia do 20 czerwca 2013 r. takiej deklaracji. W przypadku współwłasności deklarację wypełnia osobno każdy ze współwłaścicieli, dotyczy to również małżonków. Dla ułatwienia każdemu z właścicieli i współwłaścicieli deklaracja dostarczona będzie do domu. Druki trafią do mieszkańców do 17 maja br. Deklaracja jest bardzo prosta i krótka – wystarczy ją wypełnić, podpisać i złożyć w Urzędzie Miasta Legionowo przy  ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, stanowiska nr 1 i 2 w Biurze Obsługi Klienta. Deklarację można również wysłać pocztą lub wypełnić on-line poprzez platformę e-PUAP. Formularze deklaracji dostępne są również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Legionowo, Komunalnym Zakładzie Budżetowym w Legionowie oraz na stronach internetowych Legionowa w formacie PDF.

W przypadku niezłożenia deklaracji będzie naliczana opłata w wysokości 20 zł miesięcznie od osoby, jak za odpady niesegregowane. Zobowiązania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poddane będą nadal egzekucji administracyjnej. Szczegółowe informacje na temat zmian Systemu Gospodarowania Odpadami dostępne są na stronie www.legionowo.pl oraz na stronach wielu miejskich jednostek organizacyjnych.

Od 1 lipca 2013 r. nastąpią w Polsce istotne zmiany w gospodarowaniu odpadami. W przypadku Legionowa, które już cztery lata temu przejęło od właścicieli nieruchomości obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych, zmiany będą bardzo niewielkie i wiele informacji podawanych przez media nie dotyczy Legionowa.

Od 1-go lipca zmieni się:

  • nieznacznie cena – 10 zł miesięcznie od osoby za odpady segregowane (dotychczas 8,50 zł) i 20 zł za niesegregowane (dotychczas 15 zł)
  • termin płatności – do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc kalendarzowy
  • operator systemu: będzie to Urząd Miasta Legionowo (dotychczas KZB), ul. marsz. J. Piłsudskiego 41, tel. 22 766 40 17 – wszystkie sprawy będzie się załatwiało w Biurze Obsługi Klienta na parterze – wpłaty w kasie, składanie pism itp.
  • wykonawca – firma MPK Ostrołęka Sp. z o.o.

Bez zmian:

  • gmina odbierać będzie odpady nadal tylko z nieruchomości zamieszkanych
  • system nie obejmuje przedsiębiorców i instytucji – odpady zagospodarowywane są na dotychczasowych zasadach
  • nr rachunku rozliczeniowego do dokonywania wpłat
  • pojemniki w dalszym ciągu będzie dostarczał wykonawca
  • nie trzeba wypowiadać żadnych umów.

/UM Legionowo/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Legionowo: Deklaracje śmieciowe do 20 czerwca"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *