Reklama

KomunikacjaLegionowskiNajważniejszeWiadomości

Legionowo: Czy przeprawa przy Krasińskiego to tylko gra pozorów?

Reklama

Mieszkańcy Legionowa o koncepcjach budowy przepraw kolejowych mogli się wypowiedzieć po raz pierwszy w połowie czerwca 2018 roku. Wtedy to władze miasta zaproponowały budowę dwóch wiaduktów nad torami – na przedłużeniu ul. B. Roi oraz na przedłużeniu ul. Z. Krasińskiego. Uzupełnieniem planowanych przepraw miała być kładka dla pieszych i rowerzystów w ciągu ul. Polnej i Kwiatowej. Pomysł nie przypadł jednak Legionowianom do gustu. Zamiast wiaduktów, w tych miejscach, chcieli bowiem wybudowania tuneli. Władze początkowo przystały na propozycje mieszkańców, ale szybko się z nich wycofały. W planach pozostał tylko „mały” tunel na Bukowcu. Oficjalny powód to brak pieniędzy.

Reklama

18 marca podczas sesji rady miasta prezydent Roman Smogorzewski oznajmił, że ze względu na brak funduszy, wycofano się z budowy tunelu na przedłużeniu ulicy Zygmunta Krasińskiego, a w ciągu najbliższych 2 lat powstanie tylko jeden tunel kolejowy w Legionowie. Tą przeprawą będzie płytki i niezbyt długi tunel przeznaczony wyłącznie dla samochodów osobowych i niewielkich busów, umiejscowiony na Bukowcu. Jego uzupełnieniem będzie kładka pieszo-rowerowa wyposażona w windy dla osób niepełnosprawnych w ciągu ulic Polnej i Kwiatowej. Umowę na realizację właśnie takiej inwestycji, legionowscy włodarze uzgodnili ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – jeszcze przed przeprowadzeniem kolejnych konsultacji społecznych zaplanowanych na wrzesień.

Co się stało z Krasińskiego?

Zupełnie inne światło na wycofanie się z realizacji budowy przeprawy kolejowej na przedłużeniu ulicy Krasińskiego rzuca fakt, że Zarząd Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska postanowił, by na terenie, na którym obecnie znajduje się skład opału przy ul. Kościuszki, powstało osiedle mieszkaniowe. W kwietniu 2019 r. do Rady Miasta wpłynął wniosek GS-u o zmianę obowiązującego tam miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla 7 działek (1/2, 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 2/3, 56/8 obręb nr 37) o łącznej powierzchni przeszło 2,2 ha położonych wzdłuż torów kolejowych i ulicy Tadeusza Kościuszki, między ulicami Zygmunta Krasińskiego i Kazimierza Wielkiego w Legionowie. Działki te są własnością spółdzielni.

Zarząd GS-u chciał aby w tym miejscu plan zagospodarowania przestrzennego przewidywał: zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, cięgi piesze, miejsca parkingowe, place rekreacyjne oraz tereny zieleni urządzonej. Do wniosku załączono także koncepcję urbanistyczno-architektoniczną osiedla składającego się z 7 budynków wielorodzinnych.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie z zaleceniem, że należy przystąpić do opracowania zmiany planu miejscowego dla przedmiotowego obszaru.

Co warte podkreślenia już w 2017 roku, podczas opracowywania nowego Studium dla tego obszaru przeznaczenie terenu GS-u zostało zmienione z zabudowy produkcyjno – usługowej na zabudowę wielofunkcyjną – usługową, mieszkaniową wielorodzinną, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, zieleń urządzoną. Prezydent doskonale o tym wiedział.

Dziwna „zagrywka” GS-u

13 maja, na kolejnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta miało zostać rozpatrzone pismo Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jabłonnie z siedzibą w Legionowie z 8 kwietnia 2019 r. w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia zmiany przeznaczenia terenu przy Kościuszki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Obecna na posiedzeniu Prezes Zarządu Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Jabłonnie niespodziewanie poinformowała jednak, że wycofuje kwietniowy wniosek. Osiedle ma zostać bowiem wybudowane na mocy i w trybie przewidzianym specustawą. Co to oznacza?

Zgodnie ze specustawą mieszkaniową, inwestycję mieszkaniową można realizować niezależnie od istnienia lub ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie może być ona jednak sprzeczna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Rozwiązanie, z jakiego zamierza skorzystać GS gwarantuje znaczące skrócenie czasu inwestycji. Bloki powstaną więc szybciej.

Analizując te dwie z pozoru niezależne od siebie historie nie można nie zauważyć niezrozumiałego zbiegu okoliczności. Najpierw ratusz promuje przeprawę kolejową na przedłużeniu ul. Krasińskiego, następnie w marcu tajemniczo się z tego pomysłu wycofuje. Kilka tygodni później opinia publiczna dowiaduje się o planach budowy w pobliżu sporego osiedla mieszkaniowego. Przypadek?

Aby w swoich ocenach być do końca sprawiedliwym należy w tym miejscu podkreślić, że władze miasta, podczas ostatnich konsultacji na temat przepraw przez tory, zaprzeczyły jakoby budowa osiedla przy ul. Kościuszki miała jakikolwiek wpływ na porzucenie planów budowy tunelu na przedłużeniu ul. Krasińskiego. Zdaniem prezydenta Romana Smogorzewskiego w tym przypadku chodzi wyłącznie o pieniądze, a ściślej rzecz ujmując o ich brak.

/red./

Tagi
Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Inne wiadomości na Legio24.pl

3 razy komentowano

  1. Proszę o skontaktowanie się z Referatem Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i sprawdzić , ze nasz wniosek był złożony 15 st6ycznia 2018r. lub skontaktowanie się z nami. ( potwierdzony datą wpływu do Urzędu Miasta/

  2. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Legionowo nie ma jakiejkolwiek informacji, że składali Państwo wniosek w styczniu 2018 roku. Pierwszą datą jest kwiecień 2019 roku co potwierdza również ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY MIEJSKIEJ LEGIONOWO W LATACH 2016-2018, w której ujęte są wszystkie wnioski jakie wpłynęły w tych latach o zmianę MPZP. Nie jest zamieszczony także protokół z obrad Komisji Rozwoju Miasta z kwietnia 2019 roku która opiniowała Państwa wniosek.

  3. W artykule błędnie podano datę złożenia pierwszego wniosku o zmianę przeznaczenia terenu w m.p.z. p. przy ul. Kościuszki. Spółdzielnia złożyła swój wniosek do Urzędu Miasta 15 stycznia 2018r. kiedy nie było jeszcze pomysłu na przeprawy kolejowe. Pierwsze konsultacje na temat przepraw kolejowych zostały dopiero przeprowadzone w czerwcu 2018r. W sierpniu 2018r. weszła w życie specustawa deweloperska, z której Spółdzielnia postanowiła skorzystać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button
Close