Każdy ma prawo nagrywać posiedzenia rady gminy i jej komisji

Sesja Rady Miasta Legionowo. Fot. arch. Legio24

Kilka lat temu przeglądając lokalne portale internetowe z sąsiedniego powiatu nowodworskiego natknęliśmy się na artykuł, w którym reporter skarżył się na jedną z radnych, że ta nie pozwoliła rejestrować mu swojej wypowiedzi za pomocą kamery wideo. Radna powołując się na ochronę swoich danych osobowych groziła dziennikarzowi sądem. Czy miała rację? Otóż nie. Opisywana radna wykazała się daleko idącą nieznajomością prawa i jeśli w tej sytuacji groziłyby komuś konsekwencje, to właśnie jej samej.

Sprawę nagrywania, czy to za pomocą kamery, czy dyktafonu posiedzeń rady gminy oraz jej komisji opisał nie tak dawno Portal Samorządowy, który o całą sprawę zapytał Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W odpowiedzi na zadane przez redakcję Portalu Samorządowego pytania GIODO powołał się na art. 61 Konstytucji RP, który stanowi, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych uznał ponadto, że prawo do informacji obejmuje również dostęp do dokumentów, wstęp na posiedzenia oraz możliwość nagrywania tych posiedzeń za pomocą kamery lub dyktafonu. – Ograniczenie prawa do informacji może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa – możemy przeczytać w artykule Portalu Samorządowego.

Obrady mają charakter jawny

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przywołuje także art. 11b ust. 1 Ustawy o Samorządzie Terytorialnym, który mówi, że obrady rady gminy oraz jej komisji są jawne, a organy gminy powinny zapewnić warunki techniczne i lokalowe do tego, aby tę jawność zapewnić.

– W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1. Ograniczenie dostępu do posiedzeń organów z przyczyn lokalowych lub technicznych nie może prowadzić do nieuzasadnionego zapewnienia dostępu tylko wybranym podmiotom – przypomina GIODO w piśmie do redakcji Portalu Samorządowego.

Reasumując, każdy mieszkaniec gminy ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach rady gminy oraz jej komisji i ma prawo do nagrywania tych posiedzeń za pomocą kamery lub dyktafonu. Żaden radny nie ma prawa odmówić utrwalenia swojego wizerunku, powołując się na ochronę swoich danych osobowych. Radny jest bowiem częścią kolegialnego organu władzy samorządowej i podczas obrad jest osobą publiczną, wobec której nie obowiązują zastrzeżenia Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Należy jednak pamiętać, że prawo do nagrywania obowiązuje wyłącznie podczas posiedzeń.

/red/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Każdy ma prawo nagrywać posiedzenia rady gminy i jej komisji"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *