Łajski: Spotkanie o randze europejskiej

Fot. UG Wieliszew

W szkole w Łajkach odbyło się spotkanie przedstawicieli Europejskiej Agencji ds. Edukacji Włączającej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz władz lokalnych. Polska do działań europejskich w kierunku edukacji włączającej została wybrana z pośród 28 państw w 2014 roku. Ideę tej formy kształcenia realizuje szkoła w Łajskach.

Spotkanie przedstawicieli Europejskiej Agencji w składzie Verity Donnelly (Walia), Harald Weber (Niemcy), Per Skoglund (Szwecja), Ministerstwa Edukacji Narodowej reprezentowane przez Małgorzatę Dońską-Olszko oraz władz samorządowych z instytucjami wspierającymi Zespół Szkół w Łajskach odbyło się w czwartek i piątek (15 i 16.01) w Łajskach. Szkoła ta bierze udział w badaniu pod nazwą „Wzrost osiągnięć wszystkich uczniów w edukacji włączającej”.

Uznanie europejskich przedstawicieli

Zespół Szkół w Łajskach w zakresie kształcenia realizuje nową ścieżkę modelu edukacji włączającej, polegającej na włączaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w normalny nurt kształcenia. Podczas spotkania bardzo pozytywnie oceniono jej przebieg i wymiar. – (…) goście wyrazili całkowitą aprobatę działań podejmowanych w naszej szkole oraz podziw dla całego zespołu nauczycieli, a szczególnie dla dyrektora Marka Tarwackiego za  konsekwencję w realizowaniu włączającego systemu kształcenia umożliwiającego integrację na wszystkich poziomach edukacji zgodnie z ONZ-owską Konwencją o Prawach Osób Niepełnosprawnych. – relacjonują wieliszewscy urzędnicy.

Spotkanie przebiegło z udziałem orkiestry dętej pod kierownictwem Justyny Niegierysz. Ważnym elementem był panel dyskusyjny na temat edukacji włączającej, programowych zajęć ze specjalistami (logopedia, SI, gimnastyka korekcyjna, zajęcia w klasie „0” i inne) z uwzględnieniem roli specjalistów asystujących uczniom ze szczególnymi potrzebami, którzy są i powinni być prawie „niezauważalni” w całym procesie wspierania ucznia w dochodzeniu do odzyskania kontroli nad własnym ciałem i wszechstronnym rozwojem oraz wdrażaniem do życia w społeczności szkolnej.

/nk/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Łajski: Spotkanie o randze europejskiej"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *