ReklamaPorady prawne

Kontraktacja – zagadnienia ogólne

Reklama

Zawierając umowę kontraktacji producent rolny zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia oznaczonej ilości produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący ma obowiązek towar odebrać w określonym w porozumieniu terminie i zapłacić umówioną cenę. Zawierając wskazany typ umowy producent rolny uzyskuje gwarancję tego, że towar zostanie od niego odebrany, a wiedząc jaka będzie jego cena, może próbować przewidywać przyszły dochód.

Reklama

Zamiast wskazywać dokładną liczbę zakontraktowanych produktów rolnych, w umowie można jedynie określić obszar, z którego produkty mają być zebrane. Rozwiązanie takie wydaje się bezpieczniejsze dla producenta rolnego, przy złożeniu jednak, że zachowa odpowiednią staranność.

Przedmiotem wskazanej umowy jest produkt rolny, rozumiany przede wszystkim jako płody roślinne. Wskazane pojęcie nie obejmuje, co warto podkreślić, zwierząt żywych. Jednakże, za produkty rolne, w znaczeniu przepisów o umowie kontraktacji, należy uznać ich pożytki (wełnę, mleko itp.). Zgodnie z art. 38 ust. 1 zd. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.), “przez produkty rolne należy rozumieć płody ziemi, produkty pochodzące z hodowli i rybołówstwa, jak również produkty pierwszego przetworzenia, które pozostają w bezpośrednim związku z tymi produktami”.

Jeżeli przedmiot kontraktacji ma być wytworzony w gospodarstwie prowadzonym przez kilka osób wspólnie, odpowiedzialność tych osób względem kontraktującego jest solidarna.

Należy pamiętać, że umowa kontraktacji musi zostać zawarta na piśmie. Po zmianie przepisów Kodeksu Cywilnego z 1990 r., niezachowanie formy pisemnej nie powoduje automatycznie nieważności umowy. Jednakże, określenie warunków umowy kontraktacji na piśmie leży z pewnością w interesie obu stron przedmiotowego stosunku prawnego (umowa kontraktacji może być zabezpieczeniem kredytu).

Kontraktujący jest uprawniony do nadzoru i kontroli nad wykonywaniem umowy kontraktacji przez producenta. Same kontrole powinny odbywać się w sposób nieuciążliwy. Kontraktujący może w szczególności wejść na teren gospodarstwa, dokonać oględzin, uzyskać próbki. Co do zasady kontraktujący nie może natomiast zażądać udostępnienia mu danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Artykuł przygotował:

Adwokat
Krzysztof Kudlicki
Wspólnik Rodzewicz Kudlicki
Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerska

Tagi
Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button
Close