Reklama

Mazowsze - wiadomości z regionu

Komunikat dla mieszkańców Gminy Zatory

Reklama

Urząd Gminy w Zatorach uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Zatory, że zawarte umowy z przedsiębiorcami odbierającymi segregowane i niesegregowane odpady komunalne (nieczystości stałe – śmieci) powinny być rozwiązane do dnia 30 czerwca 2013 roku.

Reklama
foto: sxc.hu

W związku z powyższym, dotychczasowe umowy zawarte z przedsiębiorcami powinny być wypowiadane przez właścicieli nieruchomości w terminach w nich przewidzianych, aby ich okres obowiązywania kończył się w dniu 30 czerwca 2013 roku (przesłać podpisane pismo do 31 grudnia 2012r.).

Biorąc pod uwagę nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zobowiązani będą do złożenia w Urzędzie Gminy w Zatorach deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zasadach i w wysokości, które będą określone uchwałami Rady Gminy w Zatorach.

Od dnia 1 lipca 2013 roku organizatorem odbioru wszystkich odpadów komunalnych, niesegregowanych i segregowanych od właścicieli nieruchomości z terenów stale zamieszkałych przez ludzi będzie Gmina Zatory, która do 30 czerwca 2013r. zorganizuje przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 5 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2012r. poz. 391) właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów.

Ponadto informuje się, że właściciele, dzierżawcy, użytkownicy i zarządcy nieruchomościami ponoszą odpowiedzialność za zbywanie odpadów komunalnych (nieczystości stałych) do firmy odpowiedzialnej za ich odbiór na terenie Gminy Zatory.

/UG Zatory/

Tagi
Może zainteresuje Cię także...

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button
Close