Reklama

Biznes, praca, pieniądzeDobrze Wiedzieć!

Kiedy następuje przedawnienie długu?

Reklama

Każde zobowiązanie należy spłacać, chyba że sąd orzekł inaczej. Niemniej jednak w sytuacji, gdy dług jest przedawniony, proces dochodzenia do jego zwrotu będzie bardzo utrudniony dla każdego wierzyciela. Co trzeba wiedzieć o przedawnieniu długu – z perspektywy pożyczkobiorcy, konsumenta, jak i przedsiębiorcy?

Reklama

Co oznacza przedawnienie długu? W jaki sposób jest wyznaczane i jaki okres musi minąć?

Każdy czasem potrzebuje dodatkowego wsparcia finansowego. Przegląda się wówczas oferty kredytów bankowych, czy też sprawdza się pożyczki online bez weryfikacji, przeznaczone dla osób z nieco gorszą historią kredytową. Ze wszystkich tych produktów w razie potrzeby warto skorzystać, jednak zawsze należy mieć na uwadze to, że każde zadłużenie musi zostać spłacone.

Czy jednak aby na pewno każdy dług trzeba spłacić? Nie bez powodu dużą popularnością cieszą się artykuły, które przedstawiają problematykę przedawnienia. Wbrew pozorom przedawnienie długu nie oznacza tego, że zadłużenie nagle „znika” lub nie trzeba go spłacić.

W najprostszym ujęciu przedawnienie długu oznacza sytuację, w której wierzyciel nie będzie mógł na drodze sądowej dochodzić do realizacji roszczenia. Innymi słowy, z perspektywy osoby zadłużonej przedawnienie to możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia.

Upłynięcie terminu przedawnienia długu znaleźć można w przepisach Kodeksu cywilnego. Konkretny okres, najczęściej liczony w latach, który musi upłynąć, aby dane zobowiązanie zostało przedawnione, zależy od jego rodzaju. Inaczej wyglądają pod tym względem nieopłacone mandaty, inaczej pożyczki bankowe i pozabankowe.

Czy warto czekać, aż dług się przedawni? Obowiązek spłaty i giełdy długów

Mając problemy z uregulowaniem danego długu, nie należy celowo czekać na to, aby się przedawnił.  Wierzyciele – banki, instytucje finansowe, firmy pożyczkowe – doskonale zdają sobie sprawę z tych terminów i dołożą wszelkich starań, aby sprawa znalazła się w sądzie jeszcze przed terminem przedawnienia. Co więcej, nawet jeżeli roszczenie będzie już przedawnione, to wciąż można je próbować egzekwować w nieco inny sposób. Coraz popularniejsze są chociażby giełdy długów, w których wystawcy roszczenia sprzedają przeterminowane zobowiązania firmom windykacyjnym. Publicznie dostępne informacje na temat osoby, która posiada dany dług, są sposobem na skłonienie jej do zapłaty przeterminowanego zadłużenia.

Konkretne rodzaje zobowiązań i okres ich przedawnienia

Długość czasu, który musi upłynąć zanim dana wierzytelność się przedawni, zależy od konkretnego jego rodzaju. I tak można wyróżnić między innymi roszczenia majątkowe i stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu – termin przedawnienia wynosi dla tej grupy aż 6 lat.

Dwukrotnie mniejszy okres ustawodawca przewidział dla roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz oświadczeń okresowych (3 lata). Nieopłacony mandat lub zadłużenie wynikające z tytułu umowy przewozu lub przedwstępnej umowy sprzedaży (np. samochodu) będzie mogło być przeterminowane już po roku!

2 lata przedawnienia to okres, który według Kodeksu cywilnego dotyczy przedawnienia roszczeń następujących rodzajów:

  • z tytułu umowy sprzedaży (przysługujące przedsiębiorcom, rzemieślnikom),
  • przedmiotów umowy o dzieło,
  • roszczeń dostawcy z tytułu dokonanej dostawy,
  • wszelkich zobowiązań wynikających z umowy rachunku bankowego,
  • limitu kredytowego na koncie,
  • usług telekomunikacyjnych.

Oczywiście powyższa lista nie jest pełna, a samych rodzajów długów jest bardzo wiele.

Skutki przedawnienia roszczeń i następstwa

Roszczenie przedawnione nie jest bezużyteczne. Nie przestaje ono istnieć. Obowiązek zapłaty wciąż występuje, jednak powództwo wierzyciela danego zadłużenia skończy się oddaleniem sprawy ze względu na przedawnienie. W obrocie prawnym zobowiązanie funkcjonuje niezależnie, a tradycyjne metody egzekucji, rozpoczynające się wydaniem orzeczenia sądowego z tytułem wykonawczym, są wyeliminowane.

Czy to oznacza, że można zapomnieć o swoim długu? Niezupełnie. W bazach dłużników wciąż będzie informacja dotyczące tego, że dany dług miał kiedyś miejsce i nie został spłacony. Będzie ona negatywnie rzutowała na dalsze procesy ubiegania się o pożyczki lub kredyty. Jak wspomnieliśmy, wierzyciel może sprzedać przedawniony dług. Firmy windykacyjne nie uzyskają co prawda tytułu wykonawczego w sądzie, ale będą mogły próbować wpływać na dłużnika w inny sposób, np. poprzez korespondencję wzywającą do zapłaty. Wobec tego tym bardziej należy uważać na to, aby nie zapominać o uregulowaniu jakichkolwiek zobowiązań!

/mat. partnera/

Tagi
Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button
Close