Kasa dla najlepszych!

Najbardziej utalentowana młodzież w Legionowie otrzymuje nagrody pieniężne – Prezydent Miasta przyznaje stypendia dla uczniów osiągających wybitne wyniki naukowe, sportowe artystyczne, od tego roku na stypendium liczyć mogą także studenci.

Stypendia dla studentów

Legionowscy studenci mogą otrzymać nawet 350 zł miesięcznie stypendium naukowego od gminy. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy spełniać pewne warunki

być uczniem studiów dziennych (licencjackich, magisterskich lub inżynierskich
zaangażowanym w działalność naukową
nie mieć ukończonych 25 lat
nie powtarzać nauki
być mieszkańcem Legionowa
mieć wysoką średnią – powyżej 4,7.

Stypendia wypłacane są za okres od października do czerwca. Termin składania wniosków upływa 5 listopada br.

REKLAMA

Stypendia dla uczniów

Co roku przyznawane są stypendia Prezydenta za wyniki w nauce. Mogą się o nie ubiegać uczniowie publicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Legionowo, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce oraz uczniowie, którzy mimo trudnych warunków materialnych osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.

Wymagania to:
co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania,
wysoka średnia ocen (5,6 – uczniowie szkoły podstawowej, 5,3 – uczniowie gimnazjum,
5,0 – uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej) lub
najwyższe wyniki na sprawdzianie lub egzaminie zewnętrznym (nie mniej niż
95% maksymalnej liczby punktów),
różnorodne osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym i gminnym w szczególności: sportowe, plastyczne, literackie, historyczne i matematyczne, potwierdzone najwyższą oceną z przedmiotu związanego z tą dziedziną oraz
uzyskaniem tytułu laureata olimpiady lub konkursu

REKLAMA

Stypendia sportowe

Młodzi zawodnicy, osiągający sukcesy sportowe we współzawodnictwie na poziomie wojewódzkim i krajowym, mogą otrzymać roczne stypendia Prezydenta Miasta. Jest to wyróżnienie przyznawane zawodnikom spełniającym jedno z poniższych kryteriów:

był reprezentantem Polski w ostatnich Mistrzostwach Świata lub Europy
zdobył medal w ostatnich Mistrzostwach Polski Juniorów lub Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w kategoriach sportowych dzieci i młodzieży,
brał udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży szczebla ogólnopolskiego i osiągnął wysoki wynik sportowy w ostatnim roku.
posiada status amatora i kontynuuje naukę,
jest uczniem do 24 roku życia, z wyłączeniem uczniów klas I – III szkoły podstawowej,
reprezentuje jedną z dyscyplin sportu określoną w rozporządzeniu ministra właściwego ds. kultury fizycznej i sportu,
jest mieszkańcem Legionowa.

Stypendium sportowe dla szczególnie uzdolnionych sportowców wypłacane jest w wysokości 200 zł miesięcznie przez okres dwunastu miesięcy. Ten sam zawodnik może otrzymać stypendium dwukrotnie w okresie pięciu lat.

Sportowe stypendia celowe

Sportowe stypendia celowe stanowią częściową refundację kosztów udziału w imprezie sportowej rangi międzynarodowej i są przyznawane zawodnikom spełniającym jedno z poniższych kryteriów poziomu sportowego:

był reprezentantem Polski w ostatnich Mistrzostwach Świata lub Europy
zdobył medal w ostatnich Mistrzostwach Polski Juniorów lub Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w kategoriach sportowych dzieci i młodzieży,
brał udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży szczebla ogólnopolskiego i osiągnął wysoki wynik sportowy w ostatnim roku.
posiada status amatora i kontynuuje naukę,
jest uczniem do 24 roku życia, z wyłączeniem uczniów klas I – III szkoły podstawowej,
jest mieszkańcem Legionowa.

Sportowe stypendium celowe wypłacane jest jednorazowo w wysokości nie przekraczającej 2 000 zł (w przeliczeniu na jedną osobę), po przedłożeniu dokumentów potwierdzających dokonanie wydatków w związku z udziałem zawodnika w imprezie sportowej rangi międzynarodowej. Ten sam zawodnik może otrzymać sportowe stypendium celowe dwukrotnie w okresie pięciu lat.

REKLAMA

Stypendia artystyczne

Osoby szczególnie wyróżniający się w dziedzinie twórczości artystycznej otrzymują stypendia artystyczne. Może je otrzymać mieszkaniec Legionowa, który posiada osiągnięcia i sukcesy w konkursach i przeglądach artystycznych na szczeblu co najmniej powiatowym.

Stypendium przyznaje się za:
wybitne wyniki w nauce w szkole artystycznej (uczniom gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą oraz ich absolwentom, jeśli przedłożą zaświadczenie o tym, że z nowym rokiem akademickim staną się studentami pierwszego roku studiów, studentów studiów artystycznych),
wybitne osiągnięcia artystyczne (uczniom gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom) na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim, makroregionalnym czy powiatowym.

Stypendium przyznaje się jednorazowo.

Szczegóły programu stypendialnego dostępne są w BIP Urzędu Miasta Legionowo

(źródło: UM Legionowo, foto: UM Legionowo)

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Kasa dla najlepszych!"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *