Jabłonna: Pozbądź się azbestu i zaoszczędź nawet 80 proc. kosztów

zdjęcie poglądowe, fot. UMiG Serock

W 2019 roku samorząd Jabłonny będzie kontynuował program usuwania azbestu z budynków znajdujących się na terenie gminy. Każdy, kto zdecyduje się na uczestnictwo w tym programie będzie mógł zaoszczędzić nawet 80 proc. kosztów pozbycia się tej rakotwórczej substancji.

Zgodnie z zasadami ustalonymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansowanie może obejmować do 80% kosztów kwalifikowanych zadania (tj. kosztów demontażu, zbierania, załadunku, przygotowania do transportu, transportu, a także unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest), zaś pozostała część kwoty, stanowiąca minimum 20% kosztów kwalifikowanych zadania stanowić będzie wkład własny osoby zainteresowanej uzyskaniem dofinansowania.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego leżą po stronie wnioskodawcy.

Wnioski osób zainteresowanych uzyskaniem częściowego dofinansowania, według powyższych zasad Urząd Gminy Jabłonna przyjmować będzie do dnia 31.01.2019 r. z możliwością przedłużenia tego terminu.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub takie, które ją prowadzą, ale pod innym adresem niż nieruchomość objęta dofinansowaniem, rolnicy oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Jabłonna.

Szczegółowych informacji udzieli pracownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Jabłonna – p. Agnieszka Otowska, I piętro, pokój nr 29, tel. (22) 76-77-340; e-mail: [email protected]

/red., UG Jabłonna/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Jabłonna: Pozbądź się azbestu i zaoszczędź nawet 80 proc. kosztów"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *