Jabłonna: Problemy z budową Biedronki

Wojewoda Mazowiecki unieważnił pozwolenie na budowę budynku biurowo-usługowo-handlowego w Jabłonnie przy ul. Parkowej, wydane przez Starostwo Powiatowe w Legionowie. Swoją placówkę chce otworzyć tam Biedronka.

Decyzję zaskarżyły władze gminy Jabłonna (pod presją okolicznych mieszkańców) podnosząc, że warunki zabudowy wydane przez gminę przesądzały o dominującej funkcji biurowej obiektu, podczas gdy według decyzji starosty, na działce miał powstać obiekt w przeważającej części handlowy. Wadliwy także w ocenie gminy był projekt zagospodarowania terenu, z którego
wynikało, że na teren inwestycji można wjechać od ulicy Modlińskiej, czego nie przewidywała decyzja jabłonowskiego urzędu. Wjazd zaplanowany był tylko od ulicy Parkowej.

15 marca tego roku wojewoda unieważnił decyzję Starosty Legionowskiego. Jak powiedziała nam Joanna Kajdanowicz z legionowskiego starostwa, wojewoda wskazał, że nieprawidłowo ustalony został front działki, a tym samym elewacja frontowa budynku, na budowę którego wydano pozwolenie.

Jakie jest prawo?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mówi, że przez front działki należy rozumieć tę część działki budowlanej, przylegającą do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę. A elewacja frontowa to ta, która znajduje się od strony frontu działki.

Niejasna interpretacja

W warunkach zabudowy wydanych przez wójta gminy Jabłonna określono dojazd od  ul. Parkowej. Nie ma jednak wskazania, że ma to być główny wjazd lub wejście. Sporna działka ma również istniejący wjazd od ul. Modlińskiej, która jest drogą wyższej kategorii. Na temat tego wjazdu decyzja o warunkach zabudowy milczy. Wojewoda zinterpretował brak informacji na temat wjazdu od ul. Modlińskiej jako wskazanie ul. Parkowej, jako frontu działki. Jak twierdzą władze starostwa –  brak wskazania lokalizacji głównego wjazdu na teren nieruchomości sprawia, że treść decyzji o warunkach zabudowy w tej kwestii jest niejasna i może być różnie interpretowana.

Co dalej?

Prace budowlane na działce mogą być dalej prowadzone, bo wojewoda w swojej decyzji nie nakazał ich wstrzymania.

Od decyzji wojewody inwestor, jak i gmina mogą złożyć odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Następnie, stronom postępowania przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

/wł/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Jabłonna: Problemy z budową Biedronki"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *