Gzy: Będzie dopłata do usunięcia azbestu

Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie usunięcia i utylizacji azbestu w gminie Gzy. O pomoc mogą starać się tylko osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które złożą odpowiednik wniosek do 15 stycznia 2013r.

fot. Starostwo Powiatowe we Wrześni

fot. Starostwo Powiatowe we Wrześni

W związku z planowanym  ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Warszawie  naboru wniosków na dofinansowanie działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie Województwa Mazowieckiego, Wójt Gminy Gzy informuje o możliwości uzyskania dofinansowania do usunięcia azbestu i  wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Gzy.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej na terenie nieruchomości objętej dofinansowaniem.

Dofinansowaniem mogą być objęte obiekty, których właściciele spełnią następujące warunki:

1.      Sporządzą i złożą do Wójta Gminy Gzy „ Informację o wyrobach zawierających azbest” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania  wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest  (Dz. U. z 2011r nr 8 poz.31 ze zm. ) w terminie do 31 stycznia.

2.       Przeprowadzą ocenę stanu  wyrobów zawierających azbest. Do przeprowadzonej oceny okresowej wypełnią w jednym egzemplarzu druk pt.     „ Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.

3.      Złożą do Wójta Gminy Gzy wniosek o dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Gzy w terminie do 15 stycznia 2013r  .

Wymagane druki dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Gzy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.gminagzy.pl

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. (23) 691-31-67 w Urzędzie Gminy Gzy.

/UG Gzy/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Gzy: Będzie dopłata do usunięcia azbestu"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *