EKUZ vs. ubezpieczenie turystyczne online – co szybciej dostanę?

Wakacje to czas, gdy nasze decyzje o podróży podejmujemy spontanicznie i z dnia na dzień decydujemy się na wyjazd do określonego kraju Europy, bo kupiliśmy tani bilet lotniczy, trafiła nam się wycieczka last minute lub jadą tam nasi znajomi. Dziś podpowiadamy, co szybciej i łatwiej można zdobyć – kartę EKUZ czy polisę turystyczną.

Karta EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia zdrowotnego to dokument potwierdzający prawo do korzystania na koszt NFZ ze świadczeń medycznych w trakcie tymczasowego pobytu zagranicą. Obowiązuje ona na terenie państw należących do Unii Europejskiej lub zrzeszonych w Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu (EFTA). Do tej grupy państw należą takie kraje jak Islandia, Norwegia, Lichtenstein i Szwajcaria. Karta EKUZ obowiązuje więc na terenie 32 państw Europy.

Karta EKUZ jest bardzo przydatna w podróży, choć należy pamiętać, że upoważnia ona tylko do tych darmowych świadczeń, jakie w danym państwie przysługują obywatelom tego kraju w publicznych placówkach służby zdrowia. Ponieważ w wielu krajach Europy opieka medyczna jest częściowo lub w znacznym stopniu płatna, znacznie pewniejsze, a czasem wprost niezbędny jest zakup dobrej polisy turystycznej, takiej jak choćby ubezpieczenia turystyczne online na wakacyjnapolisa.pl.

Jak szybko wyrabia się kartę EKUZ?

Kartę EKUZ możemy wyrobić poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wnioski na pobyt czasowy o charakterze turystycznym lub pobyt czasowy związany z wykonywaniem pracy można pobrać ze strony NFZ, wydrukować i wypełnić. Jeśli kwestia naszego ubezpieczenia zdrowotnego jest jasna i nie musimy udowadniać praw przysługujących nam do świadczeń z NFZ (poprzez dołączanie stosownych dokumentów, np. decyzji administracyjnych, zaświadczeń itp.), wypełnienie karty trwa kilkanaście minut. Sporo czasu zajmuje jednak zaznajamianie się z formularzem, bo zawiera sporo pouczeń i odnośników, dlatego warto postępować zgodnie z dokładnymi instrukcjami zawartymi na portalu. Wypełniony formularz możemy dostarczyć do NFZ na cztery sposoby:

  • zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ;
  • wysłać pocztą lub faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ;
  • wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;
  • złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.

Najszybszym sposobem otrzymania karty jest jej osobiste złożenie w oddziale lub w jednej z delegatur NFZ, zwłaszcza jeśli znajduje się ona w miejscu naszego zamieszkania. Aby znaleźć adres danego oddziału lub delegatury, wystarczy skorzystać z internetu. Co prawda niejednokrotnie będziemy zmuszeni odstać swoje w kolejce, ale jeśli poprawnie wypełnimy wniosek i przedstawimy kompletną dokumentację potwierdzającą nasze prawa do korzystania z opieki medycznej na koszt NFZ, wyrabianie karty trwa dosłownie kilka minut.

Osoby, które złożyły wniosek poprzez ePUAP, mailem, pocztą tradycyjną lub faksem powinny otrzymać kartę w okresie do 3 dni roboczych od dnia wpływu wniosku do oddziału wojewódzkiego NFZ. Najdłużej potrwa oczywiście dostarczenie wniosku pocztą tradycyjną. W przypadku złożenia go mailem na jednoznaczne ustalenie uprawnienia do otrzymania karty EKUZ, powinna ona zostać wystawiona w dniu osobistego złożenia wniosku lub w okresie do 3 dni roboczych od dnia wpływu wniosku drogą pocztową, faksem lub w formie elektronicznej do oddziału wojewódzkiego NFZ, chyba że osoba wnioskująca wskazała inny termin odbioru EKUZ. Jeżeli wniosek o wydanie karty EKUZ został złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, oddział wojewódzki NFZ w ciągu 3 dni od dnia dostarczenia wiadomości na skrzynkę pocztową oddziału ma obowiązek odesłać odpowiedni komunikat z informacją o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Wpisując w wyszukiwarkę frazę EKUZ Opole (wakacyjnapolisa.pl), otrzymamy garść informacji przydatnych do podjęcia decyzji, czy zamierzamy korzystać tylko z karty EKUZ, czy też nabędziemy również polisę turystyczną.

Polisa turystyczna – ile trwa jej zakup?

Proces zakupu polisy turystycznej jest znacznie prostszy i krótszy. Do dyspozycji mamy bowiem multiportal internetowy oferujący polisy kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu czołowych towarzystw ubezpieczeniowych. Co więcej, na stronach portali takich jak wakacyjnapolisa.pl możemy skorzystać z darmowej porównywarki ubezpieczeniowej połączonej z kalkulatorem ofert. Wystarczy wybrać cel naszej podróży, podać liczbę osób i daty ich urodzin oraz termin wyjazdu i przyjazdu, a wyszukiwarka w kilka sekund poda nam najkorzystniejsze pod względem cenowym oferty ubezpieczycieli uszeregowane pod względem wysokości składki. Klikając daną ofertę, będziemy mogli zapoznać się z wysokością poszczególnych sum ubezpieczenia:

  • kosztów leczenia,
  • ratownictwa medycznego,
  • NNW
  • OC i OC sportowego
  • bagażu podróżnego

Gdy już dokonamy wyboru, wystarczy kliknąć odsyłacz potwierdzający chęć zakupu i postępować zgodnie z instrukcjami – procedura trwa dosłownie minutę. Naszą polisę otrzymamy pocztą mailową na podane przez nas konto – należy tylko wydrukować ją w dwóch egzemplarzach, podpisać, opłacić składkę i odesłać jeden egzemplarz ubezpieczycielowi. Czy może być prościej?

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "EKUZ vs. ubezpieczenie turystyczne online – co szybciej dostanę?"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *