Dziecięca akademia przyszłości w rozkwicie

fot. UM Legionowo

Uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 8 w Legionowie od początku roku szkolnego 2012/2013 uczestniczą w zajęciach organizowanych w ramach „Dziecięcej akademii przyszłości”. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych.

fot. UM Legionowo

Z rozszerzonej oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 8 korzysta 25 uczniów. Dziecięca akademia przyszłości polega na uczestnictwie w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, rozwijających kluczowe kompetencje. Projekt obejmuje pięć zakresów tematycznych: ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne), przedmioty przyrodniczo-matematyczne, języki obce, zajęcia sportowo-wychowawcze oraz wsparcie psychologiczo-pedagogiczne.

„Dziecięca akademia przyszłości” jest adresowana do uczniów z trudnościami w nauce. Dzięki zajęciom, grupa biorąca udział w projekcie może uzupełnić braki w wiedzy oraz otrzymać merytoryczne wsparcie od pedagogów. Na takim etapie edukacyjnym, jakim jest szkoła podstawowa, nie jest trudno nadrobić zaległości czy opóźnienia w nauce. Jednak by wyrównać szanse edukacyjne uczniów i zapobiegać przeszkodom w dalszej nauce potrzebna jest pomoc specjalistów, odpowiednie materiały edukacyjne, czas i determinacja. Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uczniowie z grup o utrudnionym dostępie do edukacji z SP 8 otrzymali szansę równego startu w przyszłość.

Kwota, którą od Marszałka Województwa Mazowieckiego ma otrzymać Gmina Legionowo na realizację projektu to 18 024 zł. W 2012 roku Legionowo dostało już 6 394 zł – pieniądze zostały przeznaczone na zakup biletów wstępu do instytucji nauki, kultury i sportu oraz na wynagrodzenia dla nauczycieli i koordynatora.

/UM Legionowo/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Dziecięca akademia przyszłości w rozkwicie"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *