Dowiedzione naukowo skuteczne terapie zaburzeń ze spektrum autyzmu

Fot. pixabay.com/CC0 Public Domain

W 2015 ukazał się raport NAC (National Autism Center) stanowiący podsumowanie badań nad terapią dzieci, młodzieży i dorosłych z autyzmem. NAC jest organizacją skoncentrowaną na promowaniu terapii dla osób z autyzmem opartej na dowodach naukowych. Dzięki raportom NAC opracowywane zostały krajowe standardy skutecznego leczenia dzieci i młodzieży z ASD w Stanach Zjednoczonych.

Nadrzędnym celem raportu jest wyłonienie tych form terapii, które odznaczają się największą skutecznością opartą na rzetelnych dowodach naukowych. W Polsce niestety dominującymi terapiami są terapie nie mające żadnych podstaw w badaniach naukowych takie jak Integracja Sensoryczna czy treningi słuchowe. Obie należą do grupy terapii nieustanowionych. Publikując ten raport chcemy, aby standardy światowe dotyczące metod terapii dzieci z autyzmem obowiązywały także w Polsce. Prowadząc terapię osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu należy mieć na uwadze wyniki prezentowanego raportu i tak ukierunkować oddziaływania, aby możliwie najpełniej korzystać z metod ustanowionych z ewentualnym uzupełnieniem o metody obiecujące. Takie oddziaływanie ma największe szanse przynieść optymalne efekty w zakresie poprawy funkcjonowania. Ze szczególną ostrożnością powinno się stosować formy terapii zaliczane do metod nieustanowionych.

Wyłoniono te interwencje, które maja największe wsparcie badań naukowych oraz są realnie dostępne w warunkach rzeczywistych. Analiza objęła 389 badań naukowych z lat 2007-2012 dotyczących interwencji terapeutycznych u osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ASD). Raport podzielił stosowane formy terapii na trzy grupy: ustanowione (14), obiecujące (18) oraz nieustanowione (13).

Ustanowione metody terapeutyczne to takie, których skuteczność została potwierdzona poprawnymi badaniami, a ich pozytywnych skutków możemy być pewni.

Należą do nich m.in. terapia behawioralna obejmująca pakiety behawioralne oraz terapię behawioralną małych dzieci, terapia poznawczo-behawioralna, modeling, naturalne modele nauczania, trening umiejętności kluczowych, plany aktywności, treningi uczące samokontroli, skrypty, trening umiejętnosci społecznych

Grupa terapii obiecujących w obecnym badaniu obejmuje: komunikację alternatywną i wspomagającą, terapię bazującą na relacji, pakiety ekspozycyjne, nauczanie ustrukturyzowane, trening językowy (zasób i rozumienie), interwencje opierające się na nowej technologii, terapie bazujące na Teorii Umysłu (Theory of Mind Training), PECS, muzykoterapię, masaże.

Trzecia wyłoniona grupa to terapie nieustanowione   jak dotychczas nie wykazano ich korzystnego wpływu terapeutycznego w pracy z osobami z ASD. Według autorów raportu nie należy zakładać, że interwencje te są skuteczne, gdyż wykazano wystarczająco w badaniach, aby można było wysnuć wniosek o ich skutkach.

Należą do nich podobnie jak w poprzednim raporcie: trening słuchowy, metoda ułatwionej komunikacji, diety bezglutenowe i bezkazeinowe, integracja sensoryczna oraz dodatkowo: zooterapie, treningi słuchowe, mapowanie, interwencje terapeutyczne oparte na ruchu, strategie socjalno-behawioralne, socjalno-poznawcze, Treapia Floortime (DIR), interwencje sensoryczne czy terapie elektrowstrząsowe.

Prowadząc terapię osoby z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu należy mieć na uwadze wyniki prezentowanego raportu i tak ukierunkować oddziaływania, aby możliwie najpełniej korzystać z metod ustanowionych z ewentualnym uzupełnieniem o metody obiecujące. Takie oddziaływanie ma największe szanse przynieść optymalne efekty w zakresie poprawy funkcjonowania. Należy ze szczególną ostrożnością stosować formy terapii zaliczane do metod nieustanowionyh. W Legionowie mamy już placówkę, która realizuje terapię wyłącznie w oparciu o metody behawioralne, czyli metody oparte na dowodach naukowych jest to Akademia Rozwoju przy ul. Krakowskiej 14.

Link do raportu opracowanego w polskiej wersji językowej.

/art. sponsorowany/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Dowiedzione naukowo skuteczne terapie zaburzeń ze spektrum autyzmu"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *