“Dobra Droga” na dobry start

Doradztwo zawodowe, różnorodne warsztaty i specjalne forum internetowe – to wszystko będziemy już wkrótce mogli zaoferować młodym osobom, opuszczającym rodziny zastępcze lub domy dziecka.

Działania tę będą dostępne za sprawą projektu „DOBRA DROGA” – powiat legionowski na rzecz aktywnej integracji młodzieży opuszczającej dom dziecka i rodziny zastępcze w ramach Priorytetu VII PO KL Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”, który przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną uzyskując 103 punkty i znalazł się na 45 pozycji listy rankingowej. Obecnie czekamy na wyznaczenie terminu negocjacji i mamy nadzieję na szybkie podpisanie umowy na dofinansowanie projektu.

Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób w wieku 15-25 lat z terenu wiejskiego powiatu legionowskiego, opuszczających rodziny zastępcze lub dom dziecka. Przewidziany okres jego realizacji: od stycznia do czerwca 2011 r.

W projekcie mogą wziąć udział wychowankowie placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych z terenów wiejskich powiatu legionowskiego nie posiadający zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej (15-25 lat), korzystający ze świadczeń pomocy społecznej.

Przewidziane działania:

* uruchomienie internetowego forum dla wychowanków domu dziecka i rodzin zastępczych
* warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
* prezentacje dobrych praktyk – spotkanie z byłymi wychowankami lokalnego domu dziecka i rodzin zastępczych, którzy podzielą się doświadczeniami na temat procesu usamodzielnienia się
* warsztaty z zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
* warsztaty psychologiczne
* indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

(źródło: Starostwo Powiatowe w Legionowie)

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "“Dobra Droga” na dobry start"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *