Reklama

Dobrze Wiedzieć!LegionowskiWiadomości

Porady prawne: czy sam zainteresowany może złożyć wniosek o własne ubezwłasnowolnienie?

Reklama

Ubezwłasnowolnienie jest to instytucja, poprzez którą istnieje możliwość pozbawienia zdolności do czynności prawnych osoby, która z określonych przyczyn nie jest w stanie sama w sposób dostateczny zarządzać swoimi sprawami.

Reklama

Można przy tym wyróżnić ubezwłasnowolnienie całkowite (możliwe jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, dana osoba nie jest w stanie kierować swym postępowaniem), jak również ubezwłasnowolnienie częściowe (osoba pełnoletnia może być ubezwłasnowolniona częściowo z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, jeżeli stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw).

Wniosek o ubezwłasnowolnienie może złożyć małżonek osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie, jej krewni w linii prostej oraz rodzeństwo lub jej przedstawiciel ustawowy. W orzecznictwie brak zgodności co do tego, czy wniosek może zgłosić osoba co do której ma zostać zastosowane ubezwłasnowolnienie, we własnym imieniu. Zgodnie z pierwszym z poglądów, osoba taka ma prawo złożyć wniosek o własne ubezwłasnowolnienie. Istnieje jednakże w orzecznictwie także pogląd przeciwny, zgodnie z którym „Ubezwłasnowolnionemu nie przysługuje uprawnienie do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania o uchylenie lub zmianę ubezwłasnowolnienia. W wypadku, gdy skierowane przez ubezwłasnowolnionego do sądu pismo w tym przedmiocie nie daje podstawy do wszczęcia postępowania z urzędu, przewodniczący zawiadamia o tym przedstawiciela ustawowego osoby ubezwłasnowolnionej.”

 

Dla osób, które chciałyby skorzystać z pomocy prawnej, informuję że BEZPŁATNE PORADY PRAWNE organizowane są w poniedziałki w godzinach 16:00-20:00 w siedzibie Kancelarii Radcy Prawnego – ul. Piłsudskiego 33 lok. 302 w Legionowie, II piętro (kontakt telefoniczny do fundacji: +48 724 543 692).

Joanna Regent-Cendrowska, Radca prawny
W razie pytań, kontakt z autorką do artykułu: tel. 669-134-666

Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AntySPAM *

Back to top button