Reklama
WiadomościZdrowie

Czy kasze gryczane dostępne w polskich sklepach są zdrowe? Niekoniecznie

Reklama

Okazuje się, że część sprzedawanych na polskim rynku kasz gryczanych może szkodzić naszemu zdrowiu. Zawiera bowiem substancję zwaną glifosat, która przyczynia się do powstawania nowotworów. Glifosat pojawia się na skutek pryskania rolniczych upraw środkiem Roundup. Badania pokazują, że substancja często pozostaje w kaszy i ze stołu trafia wprost do naszego organizmu zagrażając naszemu zdrowiu. Które z kasz gryczanych zawierają tę truciznę? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie.

Reklama

Kasze gryczane, pod kątem obecności w niej glifosatu, przebadano po raz pierwszy we wrześniu 2019 roku. Badania nie wyszły najlepiej. Okazało się, że bardzo duża ilość dostępnych na rynku kasz zawiera tę rakotwórczą substancję. W ostatnim czasie kasze przebadano raz jeszcze, aby sprawdzić czy coś zmieniło się na korzyść konsumentów. – Przypominamy, że wyniki badań zaprezentowane w 2019 r. były szokujące. Z 10 analizowanych kasz, aż w 6 wykryto pozostałości glifosatu, w tym 3 próbki zawierały przekroczenia ponad najwyższy dopuszczalny poziom (NDP) – czytamy w raporcie opublikowanym przez Instytut Spraw Obywatelskich.

Realizacją testów, tak jak poprzednio, zajął się Zakład Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach.

W jakich kaszach i tym razem znaleziono trujący glifosat?

Najwięcej rakotwórczego glifosatu naukowcy znaleźli w kaszy gryczanej „Sonko. Kasza Gryczana prażona 400 g” – 0,27 mg/kg.

Glifosat znajdziemy także w kaszach „Kuchnia Lidla. Kasza Gryczana 400 g” oraz w „Cenos. Kasza Gryczana biała 400 g” – odpowiednio 0,08 i 0,07 mg/kg.

Kasze wolne od glifosatu według najnowszych badań

  • Janex. Kasza Gryczana prażona 1 kg
  • Melvit. Premium Kasza Gryczana biała 400 g
  • Kupiec. Kasza Gryczana prażona 400 g
  • Carrefour. Kasza Gryczana biała 400 g
  • Auchan. Kasza Gryczana biała 400 g
  • NaturAvena. Ekologiczna Kasza Gryczana 500 g
  • Ekowital. Ekologiczna Kasza Gryczana 500 g

Jak obecne badania wypadły na tle poprzednich?

Okazuje się, że alarmujące wyniki badań na obecność glifosatu w kaszach gryczanych, przeprowadzonych we wrześniu 2019 roku, zrobiły na producentach wrażenie. We wszystkich kaszach zanotowano spadek ilości tej trującej substancji. Największy w kaszach Janex oraz Cenos. O poprawę jakości swojej kaszy zadbał także Lidl, choć nie do końca efekt jest zadawalający.

Szczegółowe wyniki badań, opublikowane przez Instytut Spraw Obywatelskich, dostępne są na TUTAJ.

Poniżej publikujemy oświadczenia, które otrzymaliśmy w związku z publikacją naszego artykułu:

Komentarz SONKO Sp. z o.o. do informacji zawartych w raporcie Fundacji Konsumentów i Instytutu Spraw Obywatelskich, dot. pozostałości glifosatu w kaszach gryczanych

Jesteśmy zaskoczeni wskazaniem produktu Sonko w raporcie, ponieważ posiadamy wyniki badań dla partii gryki, z której pochodził badany na potrzeby raportu produkt. Jednoznacznie wynika z nich, że partia gryki miała prawidłowy, dopuszczony prawem wynik pozostałości glifosatu, poniżej 0,1 mg/kg. Z tego względu trafiła do dalszej produkcji i sprzedaży.

Chcemy też zwrócić uwagę, że przedmiotowy przypadek wykrycia pozostałości glifosatu w naszym produkcie wskazany w opracowaniu jest na granicy błędu pomiarowego. W naszej opinii autorzy raportu powinni to wyraźnie zaznaczyć. Szczególnie biorąc pod uwagę brak wskazania czułości metody badawczej. Jest to niezwykle ważne w przypadku gryki, której norma na zawartość glifosatu – w przeciwieństwie do np. zbóż – jest praktycznie zerowa i ustalona na poziomie 0,1 mg/kg (dla porównania, dopuszczalny poziom dla pszenicy wynosi 10 mg/kg, czyli 100-krotnie więcej). Warto też zwrócić uwagę na fakt, że przeprowadzone w 2019 r. przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną badania nie potwierdziły nieprawidłowości w produktach marki SONKO, wskazanych przez Fundację Konsumentów w pierwszym raporcie dotyczącym kasz gryczanych (tworzonym we współpracy z FoodRentgen).

Jarosław Pieniak – Dyrektor Zakładu, Członek Zarządu
SONKO Sp. z o. o.

Oświadczenie Stowarzyszenia Producentów Produktów Zbożowych w związku z publikacją raportu Instytutu Spraw Obywatelskich oraz Fundacji Konsumentów, dotyczącego pozostałości glifosatu w kaszach gryczanych

Zdrowie, spokój i bezpieczeństwo konsumenta są dla nas najwyższym priorytetem. Dlatego cieszy nas, że raport organizacji konsumenckich wykazał, iż wszystkie dodatkowe działania, które podejmujemy w ostatnich latach, a których celem jest zminimalizowanie prawdopodobieństwa, że na półki sklepowe trafi choćby kilka ziaren z przekroczonym poziomem glifosatu, przyniosły efekt. Jak wykazano w raporcie aż 9 na 10 produktów pozostaje w zgodzie z obowiązującymi normami.

Z przykrością jednak odnotowujemy wskazany w raporcie jednostkowy przypadek minimalnego przekroczenia dopuszczalnych norm oscylujący w granicach błędu pomiarowego. Sytuacja ta pokazuje, że całkowite wyeliminowanie problemu nieprawidłowego stosowania glifosatu w uprawie zbóż i innych surowców na polskich polach, pomimo podejmowanych działań prewencyjnych, jest możliwe tylko w przypadku zaangażowania wszystkich podmiotów z branży zbożowej odpowiedzialnych za stosowanie i kontrolę pestycydów. I chociaż jako producenci produktów końcowych jesteśmy dopiero trzecim podmiotem w całym łańcuchu produkcji kasz i zgodnie z obowiązującym prawem powinien trafić do nas towar pozbawiony wad, to aktywnie angażujemy się w rozwiązanie tej trudnej dla całego rynku sytuacji poprzez:

zakup surowca tylko od tych dostawców, którzy oświadczają, że w uprawach glifosat stosowany był zgodnie z normami i zaleceniami producentów środków chwastobójczych oraz oświadczają, że produkt jest zgodny z polskimi oraz europejskimi normami,

w przypadku gryki, z której produkowana jest kasza gryczana, zakup produktu tylko od tych dostawców, którzy oświadczają, że w uprawie tego surowca nie stosowali glifosatu (należy zwrócić uwagę, że w uprawie gryki stosowanie glifosatu jest praktycznie zabronione, na co wskazuje norma najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości (NDP) ustalona na poziomie minimalnej wykrywalności glifosatu; NDP = 0,1 mg/kg. Dla porównania, dopuszczalny poziom dla pszenicy wynosi 10 mg/kg, czyli 100-krotnie więcej),

przeznaczanie środków własnych na badania zakupionych od dostawców partii surowców, których celem jest dodatkowa, wielopróbkowa i wieloetapowa weryfikacja produktu dostarczonego do zakładu produkcyjnego,

wdrożenie procedur zgodnie z którymi każda partia, w której zostaną wykryte nieprawidłowości, cofana jest do dostawcy i producenta zanieczyszczonego surowca.

Co więcej, pozostałe dwa przypadki wykrycia pozostałości glifosatu w produktach, wskazane w opracowaniu, mieszczą się w dopuszczalnych normach i pozostają na bardzo niskim, bliskim granicy błędu pomiaru, poziomie.

Z przykrością odnotowujemy, że w opublikowanym raporcie autorzy badania nie zwracają uwagi opinii publicznej na fakt, że chociaż producenci kasz nie mają obowiązku dodatkowego badania zbóż, to konsekwentnie, jako Stowarzyszenie, realizujemy te działania, oraz że wykrycie pozostałości glifosatu w partii produktu jest niezwykle trudne. Jedna partia produktu pochodzi bowiem z wielu pól, często od kilku dostawców, przez co surowiec jest bardzo niejednorodny. I chociaż weryfikując jakość produktu współpracujemy z akredytowanymi, wskazanymi w rozporządzeniu z dnia 19 czerwca 2012 r. Ministra Zdrowia laboratoriami, a same próbki pobierane są przez niezależnego pracownika z laboratorium oraz są reprezentatywne dla każdej partii, to w dalszym ciągu nie mamy możliwości zbadania każdego ziarna znajdującego się w danej partii.

Jeszcze raz chcemy wyrazić naszą najwyższą dbałość o konsumenta. Przedmiotowa sytuacja pokazuje również nam, że nawet najbardziej skrupulatne badania, które realizujemy, oraz wdrożone procedury nie pozwolą uniknąć incydentalnie zdarzających się nieprawidłowości bez współpracy każdego podmiotu zaangażowanego w uprawę i produkcję zbóż oraz innych surowców – od rolników, przez punkty skupu zbóż, producentów produktów końcowych, na instytucjach państwowych kończąc. Aby uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji konieczne jest poprawienie jakości zboża, co wiąże się z jego kontrolą już na poziomie pola, na którym jest uprawiane. Problem nie zniknie, dopóki swoich praktyk nie zmienią niektórzy właściciele upraw, którzy nieraz używają glifosatu niezgodnie z zaleceniami.

Jako Stowarzyszenie Producentów Produktów Zbożowych podejmujemy szereg aktywności, które, mamy nadzieję, przyczynią się do uporządkowania tematu glifosatu w uprawach. Prowadzimy m.in. rozmowy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, sygnalizując problem i wypracowując jego rozwiązania. Jest to kolejna inicjatywa, którą podejmujemy w trosce o bezpieczeństwo konsumenta.

Z wyrazami szacunku,
Stowarzyszenie Producentów Produktów Zbożowych

/red./

Tagi
Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button
Close