Reklama

Mazowsze - wiadomości z regionu

Człowiek – najlepsza inwestycja!

Reklama

To nazwa nowego projektu pomagającego zaktywizować bezrobotnych z terenu powiatu pułtuskiego w sektorze tak zwanej “zielonej gospodarki”. Aktywizacja bezrobotnych

Reklama
foto: sxc.hu

polegać ma w głównej mierze na tworzeniu nowych miejsc pracy i będzie nadzorowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku. Do akcji na zasadach partnerstwa włączyły się także: Starostwo Powiatowe w Pułtusku, Urząd Gminy Zatory oraz Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku.

Akcja jest prowadzona w ramach projektu „Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie mazowieckim” realizowanego przez Fundację „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”  z  Podziałania 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Przedstawiciele Partnerstwa będą mieli wpływ na przebieg projektu poprzez wyrażanie opinii i przedstawianie propozycji w zakresie planowanych przedsięwzięć projektowych zarówno podczas spotkań bezpośrednich, jak i za pośrednictwem forum. Pracownicy instytucji zaangażowanych w projekt będą mogli ponadto zaadaptować na potrzeby swojego powiatu/gminy najlepsze praktyki zagraniczne opracowane w ramach analizy porównawczej.

Udział w projekcie stanowi także doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz do nawiązania ciekawych kontaktów pomiędzy sektorem administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi lub do ich wzmocnienia.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na Platformie Współpracy z Beneficjentami

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

/Starostwo Powiatowe w Pułtusku/

Tagi
Może zainteresuje Cię także...

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

AntySPAM *

Back to top button
Close