Reklama

Porady prawne

Co może zrobić ofiara oszusta ?

Reklama

W ubiegłym tygodniu przedstawiłem w zarysie, jakiego typu zachowania uznać można za przestępstwo oszustwa. Dziś chciałbym omówić kilka sposobów, jak powinna zachować się osoba, która uważa, że mogła paść ofiarą oszustwa.

Reklama

Przede wszystkim należy pamiętać, że nie każdy nierzetelny kontrahent jest oszustem w rozumieniu prawa karnego, jak również nie każde niezapłacone zobowiązanie jest działaniem przestępczym. Odnosi się to także do sytuacji, gdy osoba do ostatniej chwili zapewniała, że zapłaci, co było bezpośrednim powodem tego, że pokrzywdzony dokonał niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
Przestępstwo oszustwa jest ścigane z urzędu z oskarżenia publicznego. Jeśli więc zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, należy to zgłosić do organów ścigania. Warto jednak takie działanie wcześniej skonsultować z adwokatem, który oceni, czy możemy mieć do czynienia z popełnieniem przestępstwa i doradzi podjęcie właściwych kroków.

W przypadku uzyskania odpowiedzi twierdzącej, w najbliższym Komisariacie Policji lub Prokuraturze możemy opowiedzieć o zaistniałej sytuacji, składając tym samym ustne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Takie działanie zmusi organy ścigania do wydania decyzji, na podstawie której rozpocznie się postępowanie sprawdzające. Decyzja może być także odmowna. W takim przypadku osoba pokrzywdzona może złożyć na daną decyzję zażalenie do Sądu Rejonowego.

Niezmiernie istotne jest to, że pokrzywdzony w prowadzonym postępowaniu na status strony. Daje to możliwość składania wniosków dowodowych, a w niektórych przypadkach także uczestniczenia w dokonywanych czynnościach śledztwa. Na tym etapie postępowania, nie do przecenienie jest także pomoc profesjonalnego pełnomocnika, którego aktywność często pozwala na wszechstronne wyjaśnienie sprawy. Działała on niejako obok Prokuratora prowadzącego dane postępowanie, ale jedynie w interesie swojego mocodawcy.

Jeżeli prowadzone śledztwo potwierdzi wcześniejsze podejrzenia o zaistnieniu przestępstwa Prokurator kieruje do Sądu akt oskarżenia. Czynność ta otwiera przed pokrzywdzonym możliwość podjęcia określonych działań. Muszą być one dokonane w określonych terminach, a ich niedochowanie ma niekorzystne i nieodwracalne skutki dla pokrzywdzonego. Warto wiedzieć, że pokrzywdzony może, do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, złożyć oświadczenie, że będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Prokurator, a także sam pokrzywdzony (lub jego pełnomocnik) może aż do zakończenia pierwszego swojego przesłuchania na rozprawie głównej, złożyć wniosek o naprawienie szkody majątkowej wywołanej przestępstwem.

Artykuł przygotował:

Adwokat
Krzysztof Kudlicki
Wspólnik Rodzewicz Kudlicki
Kancelaria Adwokacka Spółka Partnerska

Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AntySPAM *

Back to top button