Blisko 1,2 mln zł na projekty społeczne w Legionowie

Legionowskie Forum Dialogu oraz Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze to dwa projekty, które decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego znalazły się na 3 i 4 miejscu listy rankingowej w ramach działanie 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ze 158 złożonych wniosków dofinansowanie dostaną jedynie 24 projekty, wśród nich dwa złożone przez Gminę Miejską Legionowo.

Celem projektów jest wsparcie procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych w powiecie legionowskim poprzez przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia.
Dzięki realizacji projektu Legionowskie Forum Dialogu powstanie partnerstwo lokalne, którego zadaniem będzie opracowanie i wdrożenie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie powiatu legionowskiego. W ramach LFD wypracowane zostaną mechanizmy współpracy pomiędzy trzema sektorami: publicznym, społecznym i gospodarczym.

REKLAMA

Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze skierowane będą zaś do osób, które nie mogą odnaleźć się na rynku pracy. Wsparcie uzyska stu mieszkańców Legionowa, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niezależnych od pracownika.
Projekty zrealizowane zostaną w partnerstwie zawiązanym przez Gminę Miejską Legionowo z Powiatem Legionowskim, Powiatowym Urzędem Pracy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatową Izbą Gospodarczą.

tekst: Dorota Wróbel-Górecka,

Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie

(źródło: UM Legionowo, PIG)

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Blisko 1,2 mln zł na projekty społeczne w Legionowie"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *