Alarm powodziowy będzie odwołany

Wczoraj o godz. 16:00 odbyło się Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu brali udział: Wójtowie Gmin,  przedstawiciele służb Straży Pożarnej i inspekcji powiatowych.

Starosta Jan Grabiec omówił przebieg akcji przeciwpowodziowej prowadzonej na terenie powiatu w dniach : 19 – 26 maja. Wójt Gminy Wieliszew – Waldemar Kownacki i Wójt Gminy Jabłonna – Olga Muniak podsumowali przebieg akcji przeprowadzonej na terenach Gmin.

Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Mariusz Mucha przedstawił stan zagrożenia na terenie powiatu na dzień 26 maja.

Powiatowy Lekarz Weterynarii Leszczyński poinformował o działaniach w zakresie zabezpieczenia i postępowania ze znalezionymi zwłokami zwierząt.

Zastępca Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Jadwiga Mędelewska omówiła informacje dot. zapobiegania chorobom zakaźnym na terenie prowadzonej akcji przeciwpowodziowej.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Jerzy Grzegorzewski poinformował o sprawdzeniu w dniu 27.05 dwóch zalanych gospodarstw na wysokości Wólki Górskiej i w Międzywału oraz gotowości kontrolowania budynków w wypadku zgłaszania takich potrzeb przez mieszkańców Powiatu Legionowskiego.

Starosta wystąpił z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego aby:

Odwołać alarm przeciwpowodziowy i utrzymać stan pogotowia przeciwpowodziowego.

Zalecenia:

Dla Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
– kontrolowanie stanu sanitarno epidemiologicznego
– informowanie iostrzeganie na bieżąco mieszkańców w wypadku stwierdzenia zagrożenia

Dla Powiatowego Lekarza Weterynarii:
– udzielenie niezbędnej pomocy gminom w wypadku znalezienia zwłok padłych zwierząt w zakresie ich utylizacji

Dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
– dokonanie inspekcji zalanych gospodarstw
– określenie stanu technicznego budynków mieszkalnych i gospodarczych
– udzielenie pomocy mieszkańcom, w określeniu stanu technicznego podtopionych budynków wypadku zgłaszania takich wniosków

Dla Wójtów Gmin Jabłonna i Wieliszew:
– utrzymanie ciągłego całodobowego kontrolowania wałów Narwi i Wisły
– przystąpienie do szacowania kosztów prowadzonej akcji oraz strat i szkód

(źródło:www.powiat-legionowski.pl)

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Alarm powodziowy będzie odwołany"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *