Reklama
Informatory urzędowe

221 dzieci przebadanych

Reklama

Zakończył się kolejny projekt realizowany w ramach Powiatowego Programu Promocji Zdrowia. Przebadanych zostało 221 dzieci.

Reklama

Adresowana do dzieci do lat 6 akcja „Pomóż mi latać” miała na celu wspomaganie rozwoju psychoruchowego. Polegała na przeprowadzeniu bezpłatnych badań psychologicznych i logopedycznych przez specjalistów obu dziedzin. W czasie ich dyżurów w Centrum Terapeutycznym Ad Dictum rodzice mogli uzyskać profesjonalne porady i wsparcie

W drugiej edycji „Pomóż mi latać” wzięło udział 221 maluchów. Najliczniejszą grupę stanowiły trzylatki. Większość wykrytych zmian i nieprawidłowości sklasyfikowano jako logopedyczne (140), pozostałe były natury psychologicznej (82).

Wśród zaobserwowanych problemów logopedycznych specjaliści wyodrębnili opóźnienie rozwoju mowy, różnego rodzaju dyslalie (zaburzenia mowy), mutyzm (brak kontaktu werbalnego z osobą o nieuszkodzonych ośrodkach mowy), jąkanie wczesnodziecięce, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego (wynikające z uszkodzenia mózgu, powstałego przed wykształceniem się ogniw układu funkcjonalnego mowy), a także zaburzenia związane z autyzmem bądź zespołem Aspergera.

Sam autyzm i zespół Aspergera znalazły się na liście wyróżnionych nieprawidłowości psychologicznych. W tej grupie zdiagnozowano także obniżone i wzmożone napięcie mięśniowe, słabą motorykę małą, trudności manipulacyjne i lokomocyjne, agresję, lęk, zaburzenia więzi w rodzinie, zaburzenia integracji sensorycznej, zaburzenia neurologiczne, trudności wychowawcze, opóźniony rozwój psychosomatyczny, padaczkę, nadpobudliwość psychoruchową, zaburzenia zachowania, trudności z koncentracją uwagi, nadwrażliwość bądź podwrażliwość słuchową i dotykową. Psychologowie zwracali uwagę rodziców także na ryzyko dysleksji oraz nieprawidłową postawę ciała.

Wyniki ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej w trakcie trwania programu dają organizatorom powód do radości i motywację do organizacji kolejnych edycji akcji „Pomóż mi latać”. Rodzice badanych dzieci dobrze oceniali jakość przeprowadzonego świadczenia, doceniając profesjonalizm i życzliwość logopedów i psychologów, ich kontakt z małymi pacjentami, atmosferę towarzyszącą badaniom oraz fakt otrzymania wyczerpujących informacji i wskazówek.

/Starostwo Powiatowe w Legionowie/

Może zainteresuje Cię także.../ Reklama

Inne wiadomości na Legio24.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

AntySPAM *

Back to top button