Wieliszew: O przekrętach w TBS-ie na sesji

Ciekawym i niezwykle istotnym punktem XXIX Sesji Rady Gminy Wieliszew, która odbyła się 26 marca była informacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wieliszew Alberta Kołodziejskiego o sytuacji w spółce.

O ostatnich pięciu latach działalności TBS Wieliszew przewodniczący Albert Kołodziejski informował zebranych na sesji: „Spółka była na kursie „Titanica”, w spółce nie było żadnych celów w odniesieniu do realizacji, czy to statutowych realizacji, czy jakiejkolwiek wizji na temat działalności. Szanowni Państwo przez cztery lata działalności spółka wygenerowała ponad 300 000 zł straty”. Przewodniczący Kołodziejski poinformował również o podejmowanych obecnie działaniach: „Niezdrowe podejście pewnych osób do stanu faktycznego spowodowało to, iż sprawa musiała zostać skierowana do prokuratury. (…) Dzięki ogromnemu staraniu pana wójta, Rady Nadzorczej, pana prezesa, dzięki wnikliwej analizie sytuacji finansowej sprawdziliśmy to, iż powinniśmy oddać do przedsiębiorstwa ponad 70 tysięcy złotych. Gdzie są te pieniądze, jak na razie nie wiemy, na pewno to sprawdzimy i odpowiednie służby też to sprawdzą.”. Przyczyny takiej sytuacji zostały wyjaśnione w słowach: „Jest pięć bloków, którymi spółka zarządza. Z trzech bloków były odprowadzane opłaty za wodę i ścieki, ale z dwóch były odprowadzane tylko za wodę.”

Po zakończeniu swojego wystąpienia Przewodniczący Rady Nadzorczej TBS odpowiadał na pytania i wątpliwości radnych. Radny Zezoń zapytał: „Od kiedy, od jak długiego okresu czasu jest pan Przewodniczącym Rady Nadzorczej” oraz: „Czy byłby pan tak uprzejmy i dostarczył nam na piśmie informację, skoro od 2005 roku były nieprawidłowości, kto zasiadał w kolejnych radach nadzorczych?”

Przewodniczący Rady Nadzorczej odpowiedział: „Rada Nadzorcza w takim kształcie, który teraz jest, jest od niecałych dwóch lat, jeśli się nie mylę, tylko zadając to pytanie powinien pan najpierw sprawdzić, co mówi kodeks spółek handlowych na temat działalności Rady. Powinien pan także znać sytuację, która mówi o tym, jakie Rada Nadzorcza ma kompetencje i jakie ma obowiązki (…) Doszukiwanie się sytuacji w odniesieniu do tego, czy rada dobrze sprawowała swoje obowiązki, czy źle, jest absolutnie nie na miejscu, ponieważ nie jest podparte żadnymi faktami. Rada ma tylko instrumenty do tego, aby to badać, bądź nie i gwarantuje panu, oczywiście przekaże informacje do pana wójta, ale może pan być spokojny zarówno te Rady Nadzorcze, jak i poprzednie, na pewno wywiązywały się że swoich obowiązków.”

W toku dalszych rozważań wyszło na jaw także domniemanie, jakoby wcześniej pobierane opłaty za światło w budynkach TBS były sztucznie zaniżane. Kto i w jakim celu działał na szkodę spółki? Mamy nadzieję, że dowiemy się tego w ciągu najbliższych trzech miesięcy, to termin, jaki nakreśliła legionowska prokuratura do wyjaśnienia sprawy.

Kolejna część sesji była zdecydowanie bardziej optymistyczna. Po wielu latach starań mieszkańcy zyskali nową możliwość pozyskania środków na rozwój swoich miejscowości – powołano fundusz sołecki. To hipotetyczne rozwiązanie stało się rzeczywistością przede wszystkim dzięki temu, że znacząco poprawiła się kondycja finansowa Gminy. Stało się tak głównie za sprawą napływu dużej ilości środków, pozyskanych ze źródeł zewnętrznych (dotacje, fundusze unijne), jak również zwiększonej subwencji oświatowej na realizację bieżących zadań. Z całą pewnością to rozwiązanie nie byłoby możliwe, gdyby nie wcześniejsza determinacja środowisk lokalnych i zaangażowanie sołtysów.

Kolejnymi znaczącymi punktami obrad było uchwalenie uchwał: w sprawie ustanowienia odznaczenia wraz z tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Wieliszew” zasad, trybu i formy jego nadawania oraz w sprawie określenia zasad, trybu oraz formy nadawania odznaczenia wraz tytułem „Zasłużony dla Gminy Wieliszew”.

/UG Wieliszew/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Wieliszew: O przekrętach w TBS-ie na sesji"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *