Stypendia dla najzdolniejszych

foto: UM Legionowo

Uroczyście, wśród gromkich oklasków, licznie zgromadzonej publiczności, najzdolniejsi uczniowie legionowskich szkół odebrali z rąk Prezydenta Romana Smogorzewskiego stypendia za osiągnięcia w nauce. Poprzeczka była postawiona bardzo wysoko, lecz mimo to, 211 uczniów legionowskich podstawówek, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zostało wyróżnionych. Na stypendia za wyniki w nauce za rok szkolny 2011/2012 Miasto przeznaczyło 113 500 zł.

foto: UM Legionowo

Wtorkowe popołudnie dla najzdolniejszych uczniów legionowskich szkół było wyjątkowe. Z rąk Prezydenta miasta otrzymali jednorazowe stypendia za wysokie wyniki w nauce.

Do stypendium Prezydenta Miasta Legionowo mogli być typowani uczniowie, którzy spełnili minimum jedno z poniższych kryteriów:

1) wykazali się szczególnymi osiągnięciami i umiejętnościami w co najmniej jednej dziedzinie, potwierdzonymi najwyższą oceną z przedmiotu związanego z tą dziedziną oraz uzyskaniem tytułu laureata olimpiady lub konkursu na szczeblu wojewódzkim bądź wyższym, a także odznaczyli się innymi dokonaniami, świadczącymi o stałym zaangażowaniu ucznia we własny rozwój w tejże dziedzinie,

2) uzyskali najwyższe wyniki na sprawdzianie lub egzaminie zewnętrznym (nie mniej niż 95% maksymalnej liczby punktów),

3) w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania i średnią ocen odpowiednio:

a) 5,6 – uczniowie szkoły podstawowej,

b) 5,3 – uczniowie gimnazjum,

c) 5,0 – uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej.

Spełnienie wszystkich kryteriów zostało nagrodzone stypendium w wysokości 1000 zł – temu zadaniu sprostało 6 uczniów (pięciu gimnazjalistów i jeden uczeń szkoły podstawowej). Stypendia drugiej kategorii w wysokości 750 zł, za spełnienie dwóch z trzech kryteriów, otrzymało z rąk Romana Smogorzewskiego 20 uczniów legionowskich szkół. Największym gronem stypendystów zostały osoby, które spełniły jedno z wyżej wymienionych kryteriów. Aż 185 prymusów zostało wyróżnionych stypendium w wysokości 500 zł.

Uroczystość uświetniły występy Legionowskich Talentów min. wokalnych i bitboxowych.

/UM Legionowo/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Stypendia dla najzdolniejszych"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *