Rewolucja śmieciowa w Jabłonnie – opłaty nawet 20 zł od osoby

fot. sxc.hu

Nawet 20 zł miesięcznie od osoby zapłacą mieszkańcy Jabłonny za wywóz śmieci z ich posesji. Taka cena będzie obowiązywała te osoby, które odpadów nie segregują. Ci, którzy będą stosować segregowanie zapłacą o połowę mniej. 1 lipca zaczynają obowiązywać nowe przepisy na mocy których to gmina zabierze nasze śmieci.

fot. sxc.hu

Kontrowersyjna ustawa nakłada na samorządy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Gminy muszą zorganizować odbiór tych odpadów od mieszkańców oraz zadbać by zostały przekazane w odpowiednie miejsce : na wysypisko lub do recyklingu. Za te usługi trzeba będzie jednak gminie zapłacić i nie będzie to opłata dobrowolna. Opłaty za wywóz odpadów będą wyliczane na podstawie liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych stanowić będzie iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zbiórka odpadów wg nowych zasad prowadzona będzie przez przedsiębiorcę wyłonionego przez Gminę w drodze przetargu, na zasadach określonych w umowie zawartej między Gminą a tym przedsiębiorcą. Nowy system gospodarowania odpadami obejmie tylko stałe odpady komunalne. Ustanowione zostanie selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujących, co najmniej frakcje: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji. Na wywóz z nieruchomości nieczystości ciekłych każdy właściciel nieruchomości powinien mieć podpisaną umowę na świadczenie tego typu usług z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie Wójta Gminy Jabłonna.  Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są złożyć do Urzędu Gminy Jabłonna „Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Mieszkańcy posiadający w tej chwili własne umowy na wywóz śmieci z ich posesji są zobowiązani je skutecznie wypowiedzieć, tak aby przestały one obowiązywać w dniu 30 czerwca. Informację kiedy należy takie wypowiedzenie złożyć można uzyskać u dotychczasowego przedsiębiorcy.

/wł, UG Jabłonna/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Rewolucja śmieciowa w Jabłonnie – opłaty nawet 20 zł od osoby"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *