Podatek od nieruchomości w 2011 r. na terenie Gminy Jabłonna

W trakcie sesji Rady Gminy Jabłonna 3 listopada 2010 r., Radni przyjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 r. Przyjęto wzrost stawek o 3 % w stosunku do roku 2010.

Określone zostały następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna:

1) Od gruntów:

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł. od 1 m² powierzchni, w tym:

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanych na pola golfowe – 0,41 od 1 m² powierzchni

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,22 od 1 m² powierzchni

2) Od budynków lub ich części:

– mieszkalnych – 0.58 zł. od 1 m² powierzchni,

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,89 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej,

– zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,85 od 1 m² powierzchni użytkowej,

– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,89 zł. od 1 m² powierzchni użytkowej.

(źródło: UG Jabłonna)

REKLAMA

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Podatek od nieruchomości w 2011 r. na terenie Gminy Jabłonna"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *