Szczegóły ogłoszeniaWyślij wiadomość do Agnieszka
508-945-888
Legionowo

Świadczymy pełen zakres usług geodezyjnych, a przede wszystkim:
•mapa do celów projektowych
•podział nieruchomości
•scalenie nieruchomości
•rozgraniczenie działek
•tyczenie sieci uzbrojenia terenu
•tyczenie obiektów budowlanych
•wytyczenie posadowienia budynku
•inwentaryzacja obiektów budowlanych
•inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu
•inwentaryzacje przestrzenne budynków
•geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych
•wznowienie znaków granicznych
•wyznaczenie kamieni granicznych
•pomiary przemieszczeń i odkształceń
•pomiary objętości hałd i nasypów