Szczegóły ogłoszeniaWyślij wiadomość do andrzej
798201032
Wyszków

Mówiąc o spadku i dziedziczeniu zazwyczaj mamy na myśli przedmioty majątkowe należące do zmarłego w jego chwili śmierci, a więc nieruchomości bądź oszczędności, zupełnie zapominając i pomijając środki zgromadzone przez zmarłego na rachunku otwartego funduszu emerytalnego i środki na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a przecież te aktywa w chwili śmierci osoby do której należały, również przechodzą na osoby najbliższe zmarłemu.
My pomagamy odzyskać te środki .