Miasto Legionowo przeciwdziała przemocy

Wyczekiwana nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy wprowadziła nowe rozwiązania systemowe obowiązujące w gminach. Jednym z tych rozwiązań jest powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Legionowo Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Powstanie nowego Zespołu stanowi kolejny ważny krok w ramach działań zmierzających do eliminowania sytuacji, występujących niestety o wiele za często, kiedy w obrębie rodziny dochodzi do aktów przemocy.
Zasadniczym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest budowanie lokalnego systemu wsparcia instytucji i służb oraz zacieśnianie współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych, takich jak pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, przedstawiciele policji, prokuratury czy pedagodzy szkolni, działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zespół będzie pracował głównie w oparciu o działania zaplanowane
w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie Miasta Legionowo, a do jego kompetencji będzie należało, między innymi: diagnozowanie problemów przemocy w rodzinie na terenie Miasta Legionowo, podejmowanie działań prewencyjnych i inicjowanie interwencji
w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie oraz rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy ofiarom przemocy.

Zarządzenie Nr 265/2010 Prezydenta Miasta Legionowo z dnia 24 września 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

(źródło: UM Legionowo; foto: kobieta.gov.pl)

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Miasto Legionowo przeciwdziała przemocy"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *