Będą nowe dotacje od LGD

Lokalna Grupa Działania uzyskała z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowe środki finansowe na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dodatkowych zadań. W poniedziałek 28 stycznia 2013 roku odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie podczas którego Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” Edward Trojanowski oraz przedstawiciele urzędu, czyli jednostki pośredniczącej podpisali odpowiednie umowy.

fot. sxc.hu

Dodatkowe środki przeznaczone będą na nowe projekty o łącznej kwocie dofinansowania 3,5 mln zł. Projekty dotyczyć będą czterech zakresów dla różnych grup beneficjentów:

1. Zachowanie i rewitalizacja obiektów sakralnych o znacznej wartości historycznej i kulturowej (kościoły, kaplice, cmentarze) w ramach działania Odnowa Wsi, gdzie przewidywana dotacja wynosi 900.000 zł.

2. Odnawialne źródła energii:

  • Małe Projekty – 500.000 zł
  • Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw – 200.000 zł
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej kwotę – 100.000 zł

3. Propagowanie tradycji architektonicznej w budownictwie:

  • Odnowa Wsi – 400.000 zł
  • Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw – 400.000 zł
  • Małe Projekty – 100.000 zł

4. Rozwój gospodarki elektronicznej:

  • Odnowa Wsi – 400.000 zł
  • Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw – 300.000 zł
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 100.000 zł
  • Małe Projekty – 100.000 zł

Szczegółowe informacje na temat zakresu dodatkowych zadań znajdują się w załączniku „Projekt zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju”. Informujemy ponadto, że zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie Małych Projektów dotacja na jedną operację została zwiększona z 25.000 do 50.000 zł a limit na jednego beneficjenta ze 100.000 do 200.000 zł (nie dotyczy beneficjentów składających wnioski w ramach zakresów Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej).

Zachęcamy do składania wniosków w konkursie planowanym na okres 25 marca – 12 kwietnia 2013 roku, w którym łączna alokacja środków wyniesie 7.2 mln zł. Szczegółowe informacje na ten temat pojawią się w terminie późniejszym.

/UG Jabłonna/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Będą nowe dotacje od LGD"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *