Lepszy zasięg sieci Play w Jabłonnie?

Zamieszkujący Jabłonnę klienci czwartego operatora komórkowego – sieci Play będą mieli lepszy zasięg? Władze gminy ponownie wszczęły procedurę umożliwiającą rozpoczęcie budowy nowego przekaźnika tej sieci. Co ewentualna zgoda na budowę nadajnika oznacza  dla Klientów Play? Generalnie lepszy zasięg i  poprawę jakości świadczonych usług, przede wszystkim mobilnego dostępu do internetu.  Powinno to pozytywnie wpłynąć na zawartość portfeli abonentów, bowiem oferta czwartego operatora jest bardzo konkurencyjna w stosunku do innych operatorów mobilnych takich jak Era, Plus, czy Orange.  W przypadku Orange, warto także wspomnieć o jego ofercie mobilnego internetu świadczonego za pomocą technologii CDMA. Internet w paśmie CDMA jest także dostępny na terenie Jabłonny i z informacji uzyskanych od czytelników Legio24.pl  wynika, że jego jakość jest zadowalająca. Sprawdza się głównie tam gdzie nie ma zasięgu 3G innych operatorów.

Przy okazji budowy stacji bazowej nowego operatora radzimy dokładnie zapoznać się z ofertą internetu dostępną na terenie Gminy Jabłonna:

oferta sieci Play

oferta sieci Orange (CDMA)

– oferta sieci Orange (3G)

– oferta sieci Plus

– oferta sieci Era

– oferta TP (neostrada)

– oferta firmy GVT (radiowy dostęp do internetu)

REKLAMA

Poniżej publikujemy Urzędowe Postanowienie o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji dla sieci Play

Na podstawie art. 97 paragraf 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) oraz art. 62 ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m :

podjąć z urzędu w dniu 20.10.2010r. postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej projekt WAR1081A na terenie dz. nr ew. 1486/12 położonej we wsi Jabłonna.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 9 października 2009 r. firma P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Taśmowa 7 złożyła wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej projekt WAR1081A na terenie dz. nr ew. 1486/12 położonej we wsi Jabłonna gm. Jabłonna

W dniu 13.10.2009 r. zostało wydane zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz nastąpiło podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jabłonna, a także na stronie internetowej urzędu. Postanowieniem z dnia 20.11.2009 r. znak ŁP.7336/34/2009 Wójt Gminy Jabłonna zawiesił prowadzone postępowanie administracyjne do dnia 9 października 2010 r.

Biorąc pod uwagę, że okres zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej projekt WAR1081A na terenie dz. nr ew. 1486/12 położonej we wsi Jabłonna gm. Jabłonna upłynął w dniu 9 października 2010 r. postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszego postanowienia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty otrzymania.

(źródło: własne, UG Jabłonna, Play, Plus, Era, Orange, TP, GVT; foto: P4 sp. z o.o.)

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Lepszy zasięg sieci Play w Jabłonnie?"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *