Legionowski: Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

Za Starostwem Powiatowym w Legionowie informujemy, że zatwierdzony został plan rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Legionowski na rok szkolny 2013/2014.


Zgodnie z § 24 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.), Powiat Legionowski jako organ prowadzący publiczne szkoły ponadgimnazjalne, przedstawia informację dla kandydatów o planie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014.

Licea Ogólnokształcące – 7 oddziałów, w tym:
– Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Legionowie, ul. J. Piłsudskiego 26

Technika – 6 oddziałów, w tym:
– Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Siwińskiego w Legionowie, ul. Targowa 73A – 2 oddziały (½ oddziału – technik hotelarstwa i ½ oddziału technik żywienia i usług gastronomicznych, 1 oddział – technik informatyk),
Uwaga! Planuje się utworzenie od 1 września 2013 r. nowego zawodu: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

– Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Wolskiego w Serocku, ul. Wł. Wolskiego 8 – 4 oddziały (1 oddział – technik logistyk, 1 oddział – technik eksploatacji portów i terminali, 1 oddział – technik żywienia i usług gastronomicznych i 1 oddział – technik hotelarstwa).

Zasadnicze Szkoły Zawodowe – 2 oddziały, w tym:
– Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Siwińskiego w Legionowie, ul. Targowa 73 A – 1 oddział (wielozawodowy),
– Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Wolskiego w Serocku, ul. Wł. Wolskiego 8 – 1 oddział (wielozawodowy).

Szkoła Przysposabiająca do Pracy – 1 oddział w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, ul. Jagiellońska 69.

Uwaga!
Oddziały ujęte w planie rekrutacji będą tworzone pod warunkiem, że liczba kandydatów wyniesie, co najmniej 31 (nie dotyczy Szkoły Przysposabiającej do Pracy). Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do oddziałów niepełnych będą mogli skorygować swój wybór w czasie rekrutacji uzupełniającej (od 9 do 11 lipca 2013 r.).

/Starostwo Powiatowe w Legionowie/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Legionowski: Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *