Legionowo: Rada Miasta przyjęła budżet na 2013 rok

foto: sxc.hu

Dziś (27.12) Rada Miasta Legionowo przyjęła budżet miasta na 2013 rok. Za przyjęciem budżetu głosowało 18 radnych, przeciw było 3. Budżet przeszedł bez poprawek. Sesja budżetowa nie była burzliwa. Swoje wątpliwości wyrazili tylko radni z PiS-u, którzy zarzucali władzom Legionowa niegospodarność i zadłużanie gminy. Władze Legionowa odpowiadały radnym PiS-u, że to mijanie się z prawdą, bo zadłużenie miasta systematycznie maleje, a budżet rośnie.

foto: sxc.hu

Czytając dokument widać, że to fiskalna odpowiedź na trudne czasy, gdy trzeba ograniczać zarówno wydatki jak i zadłużanie się. Na pierwszy ogień pójdzie zmniejszenie liczby imprez miejskich oraz wydatków promocyjnych. Jednocześnie, co jest dobrym wskaźnikiem na przyszłość, dochody i przychody miasta wzrosną o 14, 5 mln zł w stosunku do roku bieżącego.

Budżet wzrósł

Dochody i przychody Miasta w 2013 roku są planowane w kwocie 177 692 456 zł, co stanowi wzrost o 14 474 216 zł w stosunku do mijającego roku. Istotną informacją jest nadwyżka budżetu w kwocie 8 230 063 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Niski wskaźnik zadłużenia

W myśl ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r., łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. Wskaźnik zadłużenia dla Legionowa odznacza się bardzo dużym marginesem, gdyż relacja ta w 2013 r. wynosić będzie 42,73%. Oznacza to stabilną kondycję finansową gminy. W 2013 roku Legionowo będzie spłacać zaciągnięte wcześniej pożyczki i nie planuje nowych oprócz jednej – nisko oprocentowanej, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (350 tys zł) i to z możliwością jej częściowego umorzenia. Pożyczka będzie zaciągnięta z przeznaczeniem na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych.

Edukacja

Na oświatę i wychowanie Legionowo przeznaczy w przyszłym roku 56 mln zł. To największa planowana w przyszłorocznym budżecie kwota. Kształcenie młodych legionowian ewidentnie jest priorytetowym zadaniem gminy, czego dowodem są pieniądze przeznaczone na jej prowadzenie, rozwój i podnoszenie standardów, potwierdzone ostatnio otrzymanym po raz drugi certyfikatem „Lider Edukacji”.

Transport

Kolejnym priorytetem dla władz miasta jest transport lokalny, w tym komunikacja z Warszawą. Legionowo pozostaje jedną z dwóch podwarszawskich gmin, które przeznaczają na dofinansowanie lokalnego transportu najwyższe kwoty. Pieniądze przeznaczone w 2013 r. na komunikację zbiorową: ZTM, KM i linie SKM stanowią dotację w wysokości 5 mln zł.

Inwestujemy

Inwestycje w 2013 roku stanowić będą 22,2% budżetu miasta, czyli 37,5 mln zł (jest to kwota wyższa niż w ubiegłym roku). Będą to zadania rozpoczęte w poprzednich latach. Trzy z trwających inwestycji mają zakończyć się w 2013 roku.

Priorytetowym zadaniem inwestycyjnym jest budowa Centrum Komunikacyjnego w Legionowie, w którego skład wejdą budynek dworca, wielopoziomowy parking oraz droga dojazdowa. Na ten cel gmina przeznaczy w przyszłym roku 27 mln zł.

Miasto dołoży się też do inwestycji powiatu, czyli przebudowy układu komunikacyjnego ul. Jana III Sobieskiego – Krakowska z ul. Parkową i ul. Lwowską oraz ul. Jagiellońskiej. Jest to koszt 3 mln zł. Inwestycja planowo ma się zakończyć w 2013 roku.

Kolejną z miejskich inwestycji na 2013 r. jest dokończenie trzeciego budynku socjalnego przy ul. POW. Na ten cel budżet gminy przewiduje 1 mln zł, budynek obecnie znajduje się stanie surowym zamkniętym.

5,6 mln zł to pieniądze, które miasto planuje przeznaczyć na budowę II budynku wielorodzinnego na Osiedlu Młodych. Projekt budynku jest już wykonany. Mieszkania w tym budynku przeznaczone są do sprzedaży.

Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych, to kolejna inwestycja, której zakończenie przewidywane jest w 2013 roku. Na modernizację systemu do 3 ,7 mln zł już zainwestowanych pieniędzy, Legionowo chce w przyszłym roku przeznaczyć jeszcze 500 tys zł.

/UM Legionowo/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Legionowo: Rada Miasta przyjęła budżet na 2013 rok"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *