Kolejne unijne dofinansowanie dla powiatu legionowskiego

Złożony przez Powiat Legionowski projekt pt. „Świadomy nauczyciel – czyli nowoczesna kadra oświatowa w szkołach powiatu legionowskiego” znalazł się na 2 miejscu listy rankingowej zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
W dniu 15 marca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę rankingową wniosków złożonych w ramach Priorytetu IX, Działania 9.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Opracowany przez pracowników zespołu ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych projekt pt. „Świadomy nauczyciel – czyli nowoczesna kadra oświatowa w szkołach powiatu legionowskiego” znalazł się na 2 miejscu listy rankingowej uzyskując aż 112 punktów na 120 możliwych. Podkreślić należy, że z całego województwa mazowieckiego do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło aż 188 wniosków i tylko 21 z nich otrzymało dofinansowanie, tak więc biorąc pod uwagę ogromną konkurencję jest to niewątpliwie kolejny sukces władz powiatu.
Celem projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat poprzez udoskonalenie umiejętności pedagogicznych kadry nauczycielskiej zatrudnionej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku, Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Legionowie, Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Legionowie, Powiatowym Zespole Szkół Specjalnych w Legionowie oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W ramach projektu sfinansowane zostaną szkolenia specjalistyczne z zakresu wspomagania działalności placówki, wspierania rozwoju osobowego i zawodowego nauczycieli, metodyki, wychowania, profilaktyki oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Kolejnym etapem jaki musi przebyć  projekt jest ocena złożonych załączników, następnie podpisana zostanie umowa o dofinansowanie projektu i tym samym na konto powiatu wpłyną środki finansowe przeznaczone na realizację   przedsięwzięcia.
Realizacja projektu rozpocznie się już od sierpnia 2010 roku. Pozyskana kwota dofinansowania to 100 % wartości projektu czyli 431 393,00 zł. Wkład własny powiatu w tym przypadku nie był wymagany.
(źródło: Starostwo Powiatowe w Legionowie, foto: internet)

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Kolejne unijne dofinansowanie dla powiatu legionowskiego"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *