Informacje na miarę XXI wieku

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza otrzymał 2 621 000 zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na utworzenie Mazowieckiego Centrum Informacji Gospodarczej. Dzięki temu powstał efektywny system pozyskiwania i zarządzania informacją dla biznesu i o biznesie. W konferencji podsumowującej projekt, która odbyła się 25 marca w siedzibie Sejmu RP udział wzięli przedstawiciele świata nauki, biznesu, polityki i administracji, w tym także marszałek województwa Adam Struzik, oraz dyrektor MJWPU Mariusz Frankowski.

Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej to unikatowy w skali kraju projekt, realizowany przez ZPWiM– jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania mazowieckich przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania informacji. To ośrodek gromadzenia i przetwarzania danych dla biznesu i o biznesie, którego celem jest pokazywanie aktualnych i przyszłych trendów rozwojowych na Mazowszu. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich podmiotów, które odczuwają deficyt danych i analiz w obszarze zmian gospodarczych na Mazowszu.

Centrum powstało przy interdyscyplinarnej współpracy przedstawicieli różnych sektorów: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, sfery nauki i biznesu. Główną grupą docelową projektu są przedsiębiorcy, którzy będą mogli bezpośrednio korzystać z wypracowanych rozwiązań.

W ramach projektu powołano także radę konsultacyjną z udziałem ekspertów w dziedzinach: przedsiębiorczość, rynek pracy, edukacja, rozwój regionalny, finanse, innowacyjność. Jej głównym zadaniem jest m.in. opracowanie strategii funkcjonowania MCIG, opiniowanie cząstkowych rezultatów, opracowanie rekomendacji dla władz Mazowsza, płynące z wyników badań i zaprezentowanie scenariuszy rozwojowych.

/UM Legionowo/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Informacje na miarę XXI wieku"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *