Gmina Jabłonna zabezpiecza pomniki przyrody

Gmina Jabłonna realizuje przedsięwzięcie polegające na zabezpieczeniu i oznakowaniu 14 pomników przyrody znajdujących się na jej terenie. Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

fot. sxc.hu

Gmina Jabłonna charakteryzuje się atrakcyjnymi przyrodniczo i krajobrazowo obszarami. Lasy i grunty leśne zajmują aż 2713 ha, co stanowi 42% powierzchni całej gminy. Dla porównania na terenie powiatu legionowskiego, w którego skład wchodzi Gmina Jabłonna, pokrycie lasami wynosi ok. 32%. Na terenie gminy Jabłonna znajduje się około 82 pomników przyrody.

Pomnikiem przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej, odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

W przypadku Gminy Jabłonna, pomnikami przyrody są drzewa lub grupy drzew. Wśród gatunków pomnikowych, które są zabezpieczane w ramach dofinansowanego przedsięwzięcia, znajdują się: dąb szypułkowy (Quercus robur), wierzba biała (Salix alba) i buk pospolity (Fagus silvatica).

Zabezpieczenie tych okazów ma na celu ochronę przyrody, ponieważ zapobiega zniszczeniu zabytkowych drzew stanowiących o wyjątkowości lokalnych zasobów przyrodniczych. Prace polegają na ocenie stanu zdrowotnego, w tym na dokonaniu dokładnych oględzin drzew oraz na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjno – zabezpieczających, zgodnych z ogólnie przyjętymi zasadami chirurgii drzew (cięcie gałęzi, zabezpieczanie ubytków pnia, zastosowanie wiązań linowych w koronie). Pomniki zostaną też odpowiednio oznakowane.

/UG Jabłonna/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Gmina Jabłonna zabezpiecza pomniki przyrody"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *