Cała prawda o mieszkaniach komunalnych w Legionowie

W dyspozycji gminy Legionowo jest 1010 lokali komunalnych. Jest to jednak liczba niewystarczająca w stosunku do potrzeb, gdyż na przydział lub zamianę własnego lokum czeka ponad 420 rodzin. Remontowane i przystosowywane są więc stare lokale, budowane nowe bloki, a także zwalniane te, zamieszkałe przez osoby niszczące mienie komunalne oraz nieuiszczające opłat za ich zajmowanie.

fot. UM Legionowo

Ogólna kwota zadłużenia lokatorów legionowskich mieszkań komunalnych to 2,3 mln zł. Stale podejmowane są próby mediacji z dłużnikami, zawierane są ugody rozkładające płatności na raty, a także prowadzone indywidualne rozmowy. Ostatecznością są procedury prawne takie jak sądowne eksmisje, komornik, zaangażowanie firmy windykacyjnej.

Dbasz o lokal – masz szansę na zamianę

Osoby z listy oczekujących nie otrzymują przydziału do nowych mieszkań. Tylko mieszkańcy dbający o swoje mieszkania, regularnie opłacający czynsz i potrzebujący zamiany np. ze względu na duże zagęszczenie otrzymują, po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej, lokale w nowych blokach. Zwykle na ich miejsce przenoszone są rodziny także dbające o lokale, a dopiero do odzyskanych w ten sposób mieszkań kwaterowani są nowi lokatorzy. Do lokali o najniższym standardzie trafiają osoby eksmitowane z innych zasobów, np. spółdzielni.

Niszczysz mienie komunalne – grozi Ci eksmisja

Gmina postanowiła także walczyć z nadużywającymi alkoholu, niszczącymi mienie i nieopłacającymi czynszu najemcami. W 2011 r. wykonanych zostało 11 wyroków eksmisyjnych z lokali gminnych, w 2012 r. eksmitowano 15 lokatorów. W tym roku odbyła się już jedna eksmisja, a przygotowywane są kolejne. Osoby, które nie wywiązują się z opłat, bądź mają inną alternatywę mieszkaniową otrzymują wyrokiem sądu eksmisje.

Gmina Legionowo w ubiegłym roku oraz na 2013 r. podpisała umowę z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, w związku z czym, do dyspozycji Legionowa pozostają 3 miejsca w noclegowni, (samorząd może zapewnić lokal tymczasowy bądź właśnie miejsce w noclegowni w sytuacji, gdy eksmitowanemu sąd nie przyzna lokalu socjalnego). W 2013 roku umowa z Caritas obowiązywać będzie w okresie od 1 kwietnia do 31 października (w okresie zimowym nie przeprowadza się eksmisji bez lokali zastępczych).

Dzięki tym działaniom tylko w 2012 r. przywrócono tytuły prawne do dwunastu lokali. Wśród osób, którym przyznano w ten sposób mieszkanie jest m.in. kobieta z dziećmi, która do tej pory przebywała w Centrum Interwencji Kryzysowej na Kozłówce oraz trzech wychowanków domu dziecka. Rodziny zamieszkujące budynek o złym stanie technicznym otrzymały lokale zamienne, również po pożarze przy ul. Wardeckiego mieszkanka spalonego budynku otrzymała lokal zastępczy.

/UM Legionowo/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Cała prawda o mieszkaniach komunalnych w Legionowie"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *