Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – edycja 2013

Rozpoczyna się nowa, kolejna edycja konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. W kategorii gospodarstw indywidualnych w konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie prowadzące indywidualną rolniczą działalność produkcyjną. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego do konkursu w najbliższej Placówce Terenowej KRUS w terminie do 8 marca 2013 r.

Przy ocenie będą brane pod uwagę: ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony, podpory i inne zabezpieczenia, stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, stan i jakość środków ochrony osobistej.

Na laureatów czekają cenne nagrody. Szczegółowe informacje i formularz zgłoszenia do konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Pułtusku pok. Nr 3, tel. 23 6919415, w przedstawicielstwach współorganizatorów oraz w prasie i na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.

 W poprzednich edycjach konkursu „Bezpieczne Gospodarstw Rolne” główną nagrodą w kategorii indywidualnej, fundowaną przez Prezesa KRUS, był wysokiej klasy ciągnik rolniczy. Niezależnie od nagrody finałowej laureaci przechodzący do kolejnych eliminacji otrzymywali nagrody od  sponsorów i współorganizatorów. Tegoroczna pula nagród jeszcze nie jest ustalona.

Organizatorami Ogólnokrajowego Konkursu,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” są: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

/wł/

Bądź pierwszą osobą, która skomentuje artykuł "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – edycja 2013"

Zostaw swój komentarz

E-mail nie będzie publikowany.


*

AntySPAM *